Jednou z nich je „Zemědělská olympiáda žáků středních odborných škol", jejíž 7. ročník se letos konal koncem dubna opět v SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant.

Naši školu reprezentovali chlapci 2. a 3. ročníku farmářských oborů vzdělávání. Soutěžili v sedmi disciplínách jízda zručnosti kolovým traktorem s přívěsem, přestavění rotačního žacího stroje, sborka a rozborka dojícího automatu, práce s nakladačem, test znalostí z rostlinné a živočišné výroby a mechanizace, poznávací test plodin, plemen zvířat, materiálů atd.

Vyhodnocení soutěže proběhlo v kategorii dvoučlenných družstev i jednotlivců. Náš Josef Schejbal vybojoval 1. místo za jednotlivce (na snímku vlevo dole), L. Černohorský 12. místo (na snímku vlevo nahoře), L. Hajzler 14. místo (na snímku dole uprostřed) a M. Mikeš 21. místo (na snímku dole vpravo). K jejich umístění jim gratulujeme a těší nás, že tak dobře reprezentují zemědělské obory naší školy.

Za SŠ a ZŠ, Nové Město n. M., pracoviště Opočno, D. Mlatečková