Objednaná výlepová kampaň bude trvat vždy jeden týden tak, aby mohl dostat prostor každý zájemce o službu. Plakáty k výlepu je třeba doručit do Informačního centra Opočno v počtu maximálně devíti kusů vždy nejpozději v úterý. Výlep se uskuteční ve středu. Maximální formát plakátu je A3. Plakáty si můžete v informačním centru nechat z dodaných dat za úplatu vytisknout. V případě většího počtu zadaných výlepových kampaní budou plakáty umístěny na plochy v pořadí, v jakém byly plakáty doručeny.

Nemohou být vylepeny plakáty, jejichž obsah či šíření reklamy bude v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku, rozhodnutími orgánů veřejné správy, dobrými mravy nebo etickými pravidly. Dále nebudou vylepeny plakáty politických subjektů v rámci předvolební kampaně.