Na letošní rok byl totiž vypsán dotační titul, ze kterého by bylo možné čerpat peníze na tento projekt. Ve hře byl objekt kotelny vedle skate parku, vepřín a část objektu Mírov.

Zatím však není jasné, zda se možnosti využije, protože dotace činí sedmdesát pět procent a zbytek si musí město doplatit samo. To však zatím peníze v rozpočtu nenalezlo.

„Jaké objekty se budou bourat, není doposud jasné, to teprve rada města rozhodne. Zatím to však směřuje k tomu, že bychom srovnali se zemí celý areál Mírova,“ uvedl starosta Kostelce nad Orlicí Jiří Bartoš.

V budoucnu by místo Mírova měla vzniknout plocha, kterou budou využívat městské lesy. „Bude se zde manipulovat se dřevem a také se tady budou vyrábět štěpky. Je tam asfaltový povrch, který se dá využít na všechno,“ přiblížil plány města starosta Jiří Bartoš.

Přesná částka potřebná k zaplacení demolice však zatím není známa. V případě, že by se měl zbourat vepřín a část Mírova, byly náklady odhadnuty na 3,3 milionu korun, přičemž účast města by byla osm set třicet tisíc.

Pokud by měl padnout celý Mírov, cena prozatím vyčíslena není. Město se přesto zatím kloní spíše k této variantě, pokud se však najdou nějaké peníze v rozpočtu města. O kotelnu projevila zájem firma, která by v ní sušila štěpku. Na to, aby se zbouraly všechny tři objekty, nejsou peníze. Proto se Kostelec snaží vybrat ten, který by bylo nejúčelnější srovnat se zemí.

Žádost o dotaci musí být podána do 17. února, rozhodnutí by mělo být v dubnu nebo v květnu a samotná demolice by pak mohla být uskutečněna do konce roku.