Vrtulník s ministrem obrany Alexandrem Vondrou přistál včera krátce před půl třetí v areálu Vojenského geografického a hydrometeorologického ústavu (VGHU) v Dobrušce. Návštěva se uskutečnila v rámci ministrových cest po útvarech a zařízeních Armády ČR.

Během úvodního briefingu byl Vondra seznámen se základními činnostmi a úkoly dobrušského VGHU, dále zhlédnul ukázky produktů geografické služby AČR (vojenské topografické a speciální mapy, letecké snímky pracoviště a podobně), ukázky mobilního pracoviště hydrometeorologického zabezpečení či ukázky provozu a technologií geodetické služby. Zajímal se nejenom o tamní zaměstnance a jejich vzdělání, ale především o činnosti VGHU v zahraničí, například Afghánistánu nebo Íránu.

„Vojenská zeměpisná služba zahájila svoji činnost měsíc po vzniku první republiky v roce 1918. Sloučením dvou samostatných složek – hydrometeorologické a geografické služby v roce 2003 zahájil v Dobrušce činnost Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Ten zabezpečuje především sběr informací, tvorbu a správu standardizovaných geodetických, kartografických a geografických podkladů a map a speciálních databází určených pro zabezpečení obrany České republiky a mnohé další,“ informoval náčelník Geografické služby AČR Pavel Skála. V geografické činnosti úřad spolupracuje například se státní správou, územní samosprávou, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, státy EU, NATO&PfP (Partnerství pro mír) a podobně.

VGHU Dobruška má v těchto dnech bezmála tři sta zaměstnanců, z nichž asi 55 procent tvoří vojáci z povolání. Většina zdejších pracovníků má více než dvacetiletou praxi. „Velkým problémem je, že musíme plánovat na šest let dopředu, a to i v případě počtu potřebných absolventů,“ dodal Skála.