O potřebách Rychnovska v souvislosti s rostoucí průmyslovou zónou jednal hejtman Jiří Štěpán s místopředsedou vlády Janem Hamáčkem, který zavítal na otevření nového lezeckého polygonu ve Velkém Poříčí.

„Bezpečnostní situace se díky společné snaze obcí a kraje výrazně zlepšila. Je ale potřeba dotáhnout do konce rozjeté nebo připravené projekty. Ministra vnitra jsem proto požádal o navýšení finančních prostředků na plánované investice města Solnice a obce Kvasiny v oblasti bezpečnosti, a především o otevření druhého kola Programu podpory bezpečnosti,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán s tím, že další podporu bezpečnosti na Rychnovsku ministr vnitra přislíbil.

Hejtman jednal s ministrem vnitra o potřebách průmyslové zóny.Jedná se o vybudování kamerových systémů, rekonstrukce veřejných osvětlení a zřízení osvětlení na cyklostezce Ještětice - Solnice - Lipovka. K navýšení potřebných prostředků došlo kvůli technickým změnám v projektových dokumentacích nebo rozšíření původních záměrů. Některé již podané žádosti proto byly staženy a s aktualizovanými projekty se nyní čeká na otevření druhého kola příjmu žádostí.

„Ministra vnitra jsem zároveň pozval na návštěvu Rychnovska, kde se bude moci přesvědčit o účelnosti všech připravovaným nebo již zahájených projektů a seznámit se s podrobnostmi přímo od jednotlivých starostů. Mé pozvání přijal,“ uzavřel hejtman Štěpán.

Do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny aktuálně dojíždí za prací přes 12 tisíc lidí. Z toho téměř 9 tisíc zaměstnává automobilka Škoda Auto, a. s. Ta zde ročně vyrobí přes 300 tisíc automobilů, což je třetina celkové produkce celé společnosti.