Dlouhodobě neobývaný dům je pro obec překážkou ve výstavbě nového dětského hřiště. S demolicí se však nedá počítat v krátkém časovém úseku, nejdříve je nutné vyhlásit výběrové řízení na firmu, která likvidaci provede. Starosta vidí realizaci akce v horizontu dvou let.