Projekt Nadané dítě.eu, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, který je zaměřený na vyhledávání extrémně nadaných dětí a vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic v dané oblasti, může vykázat první hmatatelné výsledky. Jak s touto a dalšími metodami pracovat bude náplní vzdělávacích e-learningových kursů pro pedagogické pracovníky a pracovnice MŠ i ZŠ.

Kurz, jak rozpoznat talentované dítě

Začátkem prosince obdrželi ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol prostřednictvím elektronické pošty pozvánku ke spolupráci s nabídkou možnosti zapojení do tohoto projektu. První vzdělávací akce, kterou připravuje partner – Univerzita Hradec Králové spolu s rychnovskou Pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odborníky zaměřenými na danou problematiku, se uskuteční 11. ledna 2010 na Univerzitě HK. V Rychnově nad Kněžnou následně 15. ledna od 10 do 12 hodin.

„Tento vzdělávací blok je určen pro ředitelky a ředitele mateřských a základních škol a také pro výchovné poradce ZŠ. Budou seznámeni s cíli projektu a formou následného e-learningového šestihodinového kursu získají základní vědomosti týkající se problematiky identifikace mimořádně nadaných dětí a systému pedagogické péče o ně. Pak bude už na nich, jakým způsobem budou motivovat své učitele pro další vzdělávání, které je koncipováno tak, aby se přes internet, v pohodlí domova, mohli v klidu vzdělávat,“ komentoval akci tým psycholožek PPP.

Důležité je osvojit si metody práce

Děti s mimořádným nadáním jsou z hlediska školských předpisů dětmi a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Cílem projektu je naučit učitelky MŠ a učitele a učitelky prvního stupně s těmito dětmi pracovat, stanovovat individuální vzdělávací plány, volit vhodné metody a pomůcky. Součástí realizace grantu je i vytvoření uceleného systému včasné identifikace těchto dětí již v MŠ, aby mohly již od počátku školní docházky své schopnosti pod fundovaným pedagogickým vedením optimálně rozvíjet.

V případě zájmu o spolupráci lze využít kontakt na: grantesf-ppprychnov@seznam.cz, nebo tel. 739 615 305. (zr)