Stavělo se převážně z dotací, které však byly nesprávně využity. Reakce kontrolních orgánů pak byla nekompromisní: povinnost vrátit dotaci ve výši 9,2 milionu korun a navíc i penále 5,6 milionu. Taková částka ale představuje zhruba tři čtvrtiny ročního rozpočtu obce.

Žádají o prominutí

Tomu se obec snaží čelit žádostí o prominutí povinnosti platit vyměřenou částku. „Žádost obce Kvasiny jsme obdrželi v závěru loňského roku, ale dosud o ní nebylo rozhodnuto. K tomu může dojít i v horizontu několika měsíců," řekla Petra Homolová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ), které je v této záležitosti kompetentním orgánem. Podle slov své mluvčí však tato instituce svá rozhodnutí blíže nekomentuje.

Obec ale podnikla i další kroky. „Zastupitelstvo schválilo podání trestního oznámení na neznámého pachatele, které již bylo učiněno. Musíme si počkat až na výsledky přešetření," uvedl Ivan Ešpandr, starosta Kvasin, s tím, že obec již dotaci v plném rozsahu vrátila, aby zabránila nárůstu penále.

„Samotná dotace byla vrácena už v listopadu, protože penále narůstalo o osm tisíc korun denně. Tomu jsme museli zabránit," řekl dále starosta.

Zastavili by investice

Ve vztahu k vyměřenému penále počítá obec s horší variantou už v letošním rozpočtu. To, že by obec neplnila své základní funkce prý nehrozí, ale investiční akce by musely být odsunuty na neurčito.

Dotace byla poskytnuta ministerstvem zemědělství už v roce 2009. Proti jejím podmínkám se ale obec provinila hned třikrát. Méně závažné je to, že skutečná délka kanalizace neodpovídá původnímu záměru. Za to, že je o více než 200 metrů kratší, by totiž hrozilo jen vracení poměrné části.

Porušena ale byla i podmínka, která zakazuje spolufinancování z jiných programů bez písemného souhlasu ministerstva zemědělství. Část kanalizace však byla financována z prostředků ministerstva průmyslu a obchodu. Do třetice pak investor nepožádal o změnu a vydání nového rozhodnutí o přiznání dotace.