Železobetonová monstra hyzdící panoráma Orlických hor se možná brzy stanou skutečností. I přes plánovaná úsporná opatření společnosti ČEZ se milionové výdaje za stavbu větrníků zřejmě vyplatí.

Mírná většina obyvatel obcí Liberk, Hláska, Rampuše, Bělá, Prorubky a Uhřínov v roce 2008 odsouhlasila stavbu větrné elektrárny. Ta by měla být umístěna do katastrálního území Bělá-Liberk. Ne všichni tamní obyvatelé s výstavbou souhlasí. Ani to však nezabránilo rozhodnutí, aby se projekt začal pomalu realizovat.

Dle slov starosty Liberka Jiřího Šimerdy je nyní vše v kompetenci společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. Ta před nedávnem dočasně instalovala meteorologický stožár na místo, kde by v budoucnu měla vyrůst elektrárna. Meteorologický stožár provádí měření větru a případných dalších meteorologických prvků potřebných k posouzení vhodnosti lokality a příhodných podmínek pro stavbu větrné elektrárny. „Nyní začalo roční měření větrných podmínek na daném místě. Další informace by byly v tuto chvíli předčasné,“ uvedl mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy Jiří Kosina.

„Obec stavbu odsouhlasila již před dvěma lety. Od té doby se nic nového neděje. Nemám k tomu víc co říct,“ konstatoval starosta obce Liberk Jiří Šimerda.

Tím se potvrzuje fakt, že zastupitelstvo rozhodlo a nedá se s tím již nic dělat.

Negativní ohlasy, které se během počátečních fází celého projektu snažily ze všech sil bojovat proti nevzhledným bílým věžím, po čase utichly. Lidé se bojí a někteří z nich prý za své činy dodnes pykají. Slova několika dotázaných obyvatel tuto skutečnost potvrzují. S větrníky již nechtějí mít nic společného. Vedení obce se údajně postaralo o to, aby tito „černí Petrové“ zaplatili za svůj názor, který se nebáli vyslovit nahlas, a usilovali o ponechání přírody Orlických hor v nedotčeném stavu. Členové sdružení, jež vznikla právě kvůli problematice větrných elektráren v Orlických horách, jsou také skeptičtí: „Nezbývá nám než vyčkat, jak dopadnou výsledky měření a jak se poté bude situace vyvíjet dál. Nikdo není ochotný s námi tuto problematiku řešit. Jak vedení obce, stavební úřad, tak ani ČEZ. Získání pozitivního výsledku ornitologického průzkumu, který by měl probíhat alespoň jeden rok, pro ně asi také není překážkou.“ I přes desítky vznesených argumentů turbínám zřejmě nestojí nic v cestě.

„Ve středu jsme záležitost konzultovali s investorem. Vznesli jsme několik konstruktivních připomínek týkajících se především vizualizací z různých vzdáleností,“ informoval vedoucí Správy CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou David Rešl. Jelikož je záměr připravován několik let, investor jistě počítá také s průzkumem vlivu na životní prostředí a faunu, a to se týká především ptáků a netopýrů.

Ohrožení lidského zdraví však může být také pravděpodobné a nelze jej vyloučit. „Vzdálenost větrné elektrárny by měla být minimálně 3 kilometry od lidského obydlí, pokud jde o šíření ultrazvuku. U stroboskopického efektu pak může být tato vzdálenost ještě delší,“ uvedl například v dopise místopředseda České lékařské komory v Chomutově Petr Skála. Tato doporučení však v případě blízkosti obce Hláska splněna nebudou.

Kdy ze země náhle vyrostou bílé giganty, je zatím ve hvězdách. Co s nimi bude po 25 letech, až skončí jejich životnost, pravděpodobně nikoho ze zasvěcených nezajímá.