Fond mikroprojektů má už dlouholetou tradici. Existuje od roku 1999.

Fond mikroprojektů byl vyhlášen 5. května. „Vzhledem k tomu, že minulé programovací období skončilo asi před rokem, byla tu jistá doba, kdy nebylo možné čerpat na česko-polskou spolupráci. Proto je nyní o fond veliký zájem. Do uzávěrky, která byla sedmadvacátého června, přišlo více než třicet ,“ sdělil Jaroslav Štefek, sekretář české části Euroregionu Glacensis a ředitel Regional Development Agency, která poskytuje servis pro řízení fondů.

Zájem obcí

Největší zájem je podle něho ze strany obcí a občanských sdružení. „Nejde ale jen o ně, týká se to například i sportovních klubů. To z toho důvodu, že program je určen především pro neziskový sektor,“ dodal Jaroslav Štefek. Maximální dotace z fondu mikroprojektů je třicet tisíc euro. To je nyní asi 750 tisíc korun. Jedná se tedy především o projekty, které jsou menšího charakteru. „Předpokládáme, že projekty budou zaměřeny spíše na prohloubení vzájemné spolupráce. To znamená na setkávání, na vzájemné výměny, kulturní akce. Na polské straně jsou to projekty zaměřené spíše na cestovní ruch,“ říká Jaroslav Štefek.

Hledání partnerů

Některé subjekty, především z Polska, však na své projekty stále partnery hledají. Ne každý záměr totiž vyhovuje i českým partnerům. Stejně tak ne každá polská obec či město má partnerství s někým z českého pohraničí. V rámci těchto projektů jej mohou i navázat. „Zpravidla ale subjekty, které chtějí čerpat z fondů na česko-polskou spolupráci, ve většině případů už mají své partnery. Nějakým způsobem s nimi spolupracují, rozvíjejí aktivity,“ dodává Jaroslav Štefek.

Fond mikroprojektů má už dlouholetou tradici. Existuje od roku 1999, kdy v rámci předvstupních fondů PHARE byl již řízen rychnovskou agenturou Regional Development Agency. Ta tou dobou poskytovala servis pro celou česko-polskou hranici. Fond na podporu česko-polské spolupráce se od té doby posiluje. V prvním období na něj bylo určeno 10% prostředků z celého programu PHARE, v následujícím období na program INTERREG IIIA (v letech 2004 až 2006) to již bylo 15%. V letech 2004 – 2006 bylo tedy k dispozici na 847 tisíc eur a z této části bylo podpořeno 107 projektů. Mezi nimi například vydání populárních turistických novin Kačenčiny listy v české a polské mutaci. V současném období (2007 - 2013) je to celých 20% peněžních prostředků z příslušného programu, které jsou na fond mikroprojektů určeny.

PAVEL BEDNÁŘ