Zateplení a výměna zdroje není zrovna levnou záležitostí – vyjde totiž na více než sedm milionů korun. Úpravy významně sníží energetickou náročnost budovy a přispějí i ke zlepšení ovzduší.

Oprava byla necitlivá

„Do kotelny v budově budou totiž instalovány i nové nízko emisní kotle. Město  tímto projektem vyřeší také jeden z letitých problémů, kdy budova školky prošla počátkem 60. let 20. století v duchu socialistického realismu necitlivou rekonstrukcí oken a fasády," popisuje starosta.

Oprava podle něj zničila veškeré architektonicky zajímavé prvky výzdoby z 19. století. „Zašlou krásu budovy už vrátit nedokážeme, ale citlivou rekonstrukcí se k ní pokusíme alespoň přiblížit," poznamenává.

Z oprav má radost také ředitelka „mateřinky" Vlasta Gallová. Podle ní rekonstrukce budově prospěje jak po vizuální stránce, tak po stránce praktické.

Ve špatném stavu bylo podle jejích slov topení i okna. Ta netěsnila a táhlo jimi. „Některé třídy byl problém v zimě vytopit," popisuje ředitelka.

Budova, ve které mateřská škola sídlí, byla dostavěna v roce 1872 jako německá obecná a měšťanská škola.

„Svému účelu sloužila až do roku 1945, kdy ji vystřídala česká škola, která zde působila do roku 1961, poté se přestěhovala do budovy nové základní školy," popisuje starosta Rokytnice Petr Hudousek.

I přes různé rekonstrukce se podle jeho slov naštěstí dochovaly některé archiválie, včetně školní kroniky z roku 1872, která je dnes uložena okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou.

V depozitáři města se také nacházejí dvě pamětní desky, které připomínají dobu a osobnosti, kdy byla původní škola dostavěna.

Chtějí vrátit škole její původní kouzlo

Po skončení současného projektu se počítá s návratem těchto zajímavostí do interiéru školky.

„Pamětní kronika německé školy popisuje nešťastnou náhodu, kdy při zazdívání pamětní desky došlo vinou zedníků k jejímu rozbití. Musela být obratem nahrazena replikou, která se dochovala do dnešních dnů," vypráví Petr Hudousek.

Na stěně budovy se prý také zázračně dochoval původní zinkový odlitek tabulky s číslem popisným školní budovy, který pochází z doby její výstavby.

Tabulka byla citlivě očištěna a bude vrácena na své původní místo. Nové označení budovy včetně městského a státního znaku dodá sochař Petr Kolářský.