V budoucnu by tak stát prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu mohl na Rychnovsko poslat desítky milionů. Ministerstvo pro místní rozvoj zaregistrovalo například projekt týkající se Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách.

Podle státu mají být milionové dotace použity na nákup pozemků a staveb, stavby, rekonstrukce a úpravy objektů a také na pořízení vybavení nebo automobilů pro poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb.