Do varu některé z nich přivedlo prohlášení šesti opozičních zastupitelů, kteří před nedávnem odmítli chodit na pracovní schůzky, které předchází veřejným jednáním.

Bylo to z toho důvodu, že se podle nich názory a stanoviska starostky Šárky Škrabalové (SNK ED a SNK Město občanům) často mění a dohody z veřejných jednání pak neplatí. Reakce na toto obvinění na sebe nenechala dlouho čekat. Proti bývalému starostovi Štěpánu Jelínkovi (Opočno společně), který je nejvýraznějším opozičním zastupitelem, i proti dalším, kteří se přiklonili na jeho stranu, se nyní vzedmula kritika a vlna odporu.

„Nejdříve jsem se vyjadřovat nechtěl, ale začali mě zastavovat občané znalí problematiky s výzvou, abychom bránili naši práci pro město, bránili paní starostku a nenechávali na sebe plivat," poznamenává zastupitel a radní Jaroslav Pultar (Ano 2011).

„Problémem je nezralý člověk, který neunesl prohru ve volbách, člověk, kterému se zhroutily soukromé sny, které si chtěl realizovat za městské peníze. Jeho největší hrozbou zbývající tři roky bude jakýkoliv úspěch paní starostky, úspěch města Opočna. Proto musí průběžně vytvářet pseudokauzy, hledat problémy tam, kde nejsou," útočí přímo na osobu bývalého starosty Pultar. A poukazuje jako řada dalších zastupitelů na fakt, že jsou schůzky pouze informativní a závazné dohody na nich vznikat nemohou.

Dle zákona o obcích mohou zastupitelé rozhodnout pouze na veřejném zasedání. „Do té doby se názor každého z nás může na základě dalších informací změnit," říká další zastupitel a radní Jan Rabenseifner (PRO OPOČNO). Podle jeho slov jsou pracovní porady a další informativní schůzky efektivní a smysluplné. „Jedná se přece o nedílnou součást naší práce zastupitelů. Dostáváme na schůzkách maximum informací, které jsou důležité k dalším jednáním a k mému rozhodnutí na zasedání veřejného zastupitelstva. Je potřeba si uvědomit, že veškeré pracovní schůzky neslouží ke konečnému hlasování," dodává. Také podle dalších zastupitelů, kteří vystoupili proti „Jelínkově opozici", jsou pracovní schůzky velmi důležité. Mohou si prý díky nim lépe rozmyslet, jak chtějí hlasovat.

„Do veřejného zasedání mám pak ještě čas o řešených věcech přemýšlet, zjistit si další podrobnosti, které potřebuji, poptat se, vyslechnout si názory občanů. To mi pak pomůže v mém odpovědném a co nejvíc objektivním rozhodování a hlasování na veřejném jednání," tvrdí zastupitelka a radní Jana Hrnčířová (SNK ED a SNK Město občanům).

S prohlášením opozice nesouhlasí ani místostarosta Marian Slodičák, zastupitel za ČSSD. Úsměvné jsou podle něj „fabulace pisatelů o méně důležitých a nezajímavých rozhodnutích", která lze v zájmu šetření času občanů rozhodnout neveřejně. „Připomínám, že podle zákona o obcích musejí být všechna rozhodnutí zastupitelstva veřejná. Rozšířené rady či porady mohou být a jsou skutečně jen informativní a nemohou přijímat žádná závazná rozhodnutí. Jejich cílem je předat co nejúplnější informace zastupitelům tak, aby se mohli kvalifikovaně a zodpovědně rozhodnout, a současně fungují jako zpětná vazba mezi zastupiteli, jejich voliči a radou města," říká.

Opoziční zastupitelé naopak tvrdí, že je starostka „tahá za nos". Proto vyhlásili „stop půlnočním rozhodnutím". „Nelíbí se nám nečekané změny názorů starostky, které se mění téměř přes noc a chceme s tím něco dělat. Bylo dobrým zvykem setkávat se ještě před veřejným zasedáním, kdy jsme v klidu předjednali věci, které nejsou pro občany příliš zajímavé. S příchodem Šárky Škrabalové do úřadu starostky se tato osvědčená metoda začala zadrhávat," stojí v jejich prohlášení.

V současné době prý považují pracovní schůzky za nezávazné a informativní. Několikrát se prý stalo, že z neveřejných jednání vyplynula dohoda, která záhy neplatila. S tím však nesouhlasí místostarosta Slodičák: „Bylo předloženo k věření, že existuje jakási praxe, kdy se v pozdních večerních hodinách neveřejně rozhoduje o záležitostech města. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se o porušení zákona a pisatelé by měli doložit aspoň jeden takový případ, jinak je to lež a pomluva," kontruje místostarosta Slodičák.

A brání se i starostka Šárka Škrabalová: „Chceme, aby všichni věděli o všem. Informace někdy přicházejí ze dne na den a o to je pro mě důležitější je předat co nejrychleji," obhajuje se starostka, která hodlá prý i nadále v takovém postupu pokračovat."

Nyní je otázkou, jak budou opočenská veřejná zasedání vypadat. Teoreticky se mohou protáhnout i o několik dlouhých hodin.