Co znamená pro obce označení městys? Vzpomínky na zašlou slávu.

„Zastupitelstvo posoudilo, že změna názvu je taková jeho rehabilitace a návrat k historickému označení. Rozhodlo se tedy znovu jej přijmout,“ říká starosta Jiří Kaplan. Po schválení novely zákona o obcích parlamentem pak Doudlebští převzali v říjnu loňského roku dekret o znovuužívání označení. „Ti, kteří historii pamatují nebo pro to tenkrát i něco udělali, přivítali, že se dožili změny k původnímu názvu,“ dodal Kaplan.

Častolovice jsou také městysem od podzimu loňského roku. „K nabytí statusu došlo historickým doložením, že jsme jím v určitém období byli. Přínos pro obec kromě toho, že se můžeme považovat za trošičku vyšší subjekt, než je obec, to ale nemá,“ informuje starostka městyse Martina Bělková. Ani co se týká rozpočtového určení daní, městys nedostane více peněz, než když by byl obcí.

Obecní úřad se změnou názvu musel změnit razítka i hlavičky pro úřední korespondenci. „Objevily se i názory některých občanů, že název městys není příliš český a že se jim nelíbí. Postupně si na označení zvykáme. V běžné mluvě ale používáme název obec,“ uvedla Bělková.

S ohledem na historii uvažují o přijetí označení městys i na Obecním úřadě v Potštejně. „Doby své největší slávy, rozmachu a povědomí mezi pražskými návštěvníky, kteří tu budovali vily, prožívala obec jako městys. Chtěli bychom se k tomu nějakým způsobem přihlásit i proto, že se prezentujeme jako letovisko,“ sdělil starosta obce Petr Dostál.

Co se do tištěného vydání nevešlo:

Status městyse přestal být používán po únorovém převratu v roce 1948. Od Sametové revoluce v roce 1989 se představitelé obcí, které v minulosti držely status městyse, snažili o jeho obnovení. Jejich boj zaznamenal velký úspěch až v roce 2006. 27. ledna byla totiž Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena Novela zákona o obcích (obecní zřízení), která mimo jiné obnovuje statut městyse. Senát Parlamentu ČR pak toto ustanovení schválil na své 10. schůzi dne 29. března 2006. Prezident podepsal tento zákon 11. května a novela nabyla účinnosti 1. července 2006. Obce, které měly oprávnění užívat označení městys před 17. květnem 1954, jsou městysem tehdy, pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten pak na základě této žádosti obce stanoví a určí den, od kterého se obec opět stává městysem.