„Ač jsme chtěli zahájit výstavbu kanalizace do Městské Habrové v roce 2017 a veřejná soutěž na určení dodavatele této stavby také v tomto roce proběhla, dodavatelská firma zahájí hlavní stavební práce až v roce 2018.

Současně s výstavbou zhruba dvou kilometrů kanalizačního sběrače, který propojí Městskou Habrovou s centrální čistírnou odpadních vod a bude tak vyřazena z provozu malá čistírna odpadních vod pod „Školou v přírodě“, bude vybudován nový vodovod. Jedna jeho část bude v souběhu s vedením kanalizace v délce zhruba kilometr a druhá část vodovodu bude vybudována směrem do Panské Habrové,“ uvedl starosta Rychnova Jan Skořepa.