K poslednímu květnu došlo k předání strojního a technického vybavení a vypořádání hodnoty technického zhodnocení.

Město Rokytnice v Orlických horách uzavřelo s firmou Ekoenergy Moravia s.r.o. (dále jen EEM) smlouvu o vypořádání provedených investic a zároveň firma Centep, spol. s r. o. (dále jen Centep) uzavřela s firmou EEM Kupní smlouvu na nákup strojního a technického vybavení kotelen KB1, KB2 a KB3. Dne 31. května 2024 došlo k předání strojního a technického vybavení a vypořádání hodnoty technického zhodnocení. Převzetím kotelen končí stav, kdy od podzimu 2022 kupovala a dodávala palivo firma Centep a EEM z tohoto paliva vyráběla teplo. Centep nesl náklady a EEM realizovala zisky,“ stojí v tiskové zprávě.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Jak dále uvádí, město se zavázalo uhradit firmě Ekoenergy Moravia peněžité vypořádání zhodnocení městského majetku ve výši 846 860 korun bez DPH, které určil znalecký posudek. Centep uhradí za strojní a technické vybavení kotelen KB1, KB2 a KB3 částku určenou znaleckým posudkem ve výši 4 840 000 korun bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že nechají vypracovat revizní znalecký posudek ke stanovení konečné ceny zhodnocení městského majetku a strojního a technického vybavení kotelen KB1, KB2 a KB3 v místě a čase obvyklé. Tento znalecký posudek vyhotoví Ústav soudního inženýrství VUT v Brně. Kupní cena se tak může změnit.

Z dělostřeleckého srubu. Virtuální houfnice.
Hanička má nové lákadlo. Virtuální houfnice se pohybuje, sama nabíjí i střílí

„Fyzickým převzetím kotelen a vyřešením otázky zhodnocení městského majetku jsme vyřešili dlouhodobý palčivý problém v oblasti vytápění. Učinili jsme naprosto zásadní krok k další energetické stabilitě našeho města a jistotě pro naše odběratele a budeme nadále rozvíjet městskou firmu Centep, spol. s r. o.,“ říká Jiří Štěpán, starosta města Rokytnice v Orlických horách.

A kotelny nebudou fungovat jen s převzatým technologickým vybavením.

„Vedle nákupu kotlů od stávajícího dodavatele tepla kupujeme i nový kotel pro kotelnu KB2 a tím významně posilujeme výkon celé soustavy s garancí plynulosti dodávek a možnosti napojit další odběratele,“ dodal za Centep jednatel společnosti Marian Klásek.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás zajímat: Letos znovu otevřená rokytnická lékárna rozšiřuje provoz. Od června

Zdroj: Deník/Jana Kotalová