V tomto úseku vzniknou nová dopravní opatření, místo bude osvětlené, přibudou také nové chodníky.
„Vznikne zde nové přechodové místo podobné jaké je už před benzinovou stanicí. Místo bude osvětlené. Pro auta jedoucí ve směru na Rychnov vznikne také nový odbočovací pruh k odbočení vlevo na místní komunikaci," prozradil Martin Pošvář z odboru rozvoje města v Dobrušce.

Tento úsek se kvůli nárůstu automobilové dopravy stává čím dál nebezpečnějším. Dle místních obyvatel tu jezdí auta nepřiměřenou rychlostí a stávající přechod pro chodce není nijak bezpečný.

Město proto chce dopravní situaci v tomto místě řešit a následně zlepšit. Místní komunikace do Křovic tedy bude zúžena, vzniknou zde také nové chodníky a nový odbočovací pruh. Silnice na Náchod bude pouze jednopruhová.

Také podle starosty Dobrušky Petra Tojnara je úsek opravdu nebezpečný, je třeba to řešit. „Hodně dětí chodí z Křovic samo do školy. Přejít ale tento úsek silnice je pro ně hodně nebezpečné, komunikace je velmi frekventovaná, proto chceme na tomto místě zajistit větší bezpečnost," uvedl již dříve starosta Dobrušky Petr Tojnar.

„Momentálně je vybrán dodavatel na stavbu. Akce by měla být hotová do konce listopadu," dodává Martin Pošvář.
Děti se na vysoce frekventované silnici musí pohybovat podél krajnice, což je velmi nebezpečné. Tuto situaci by měly také zlepšit nově vybudované přechody.

Dle městské policie bude samozřejmě toto opatření na místě.

„V poslední době jsme tu u žádné nehody naštěstí nezasahovali. Provoz je tu ale hodně vysoký, chodník by byl opravdu na místě, stejně jako lepší možnost přecházení. Není v našich silách, abychom pravidelně vysílali hlídky ke všem přechodům ve městě," prozradil vedoucí městské policie v Dobrušce Norbert Bene.
Vyřešení dopravní situace v Křovicích vyjde město zhruba na jeden a půl milionu korun. Dobruška by však na tuto investici měla získat také grant ve výši sto tisíc od automobilky, která se tímto způsobem snaží zajistit zvýšení dopravní bezpečnosti v okrese.