V komunálních volbách v roce 2014 bojovali v Rychnově nad Kněžnou o přízeň voličů kandidáti deseti politických stran a uskupení. Nejlépe si vedli se ziskem téměř pětadvaceti procent hlasů a šesti mandátů Nezávislí za Rychnov. Jejich zástupce Jan Skořepa se stal i staronovým starostou města.

Do dalšího volebního období šel opět s vizí umoření dluhu města, který zbyl po předchozím vedení radnice a v roce 2010 činil 138 milionů korun. V říjnu 2014 radnice hlásila jeho snížení na 95 milionů korun.

Koho máme na radnici?
Starosta:
Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov)

Místostarostka:
Jana Drejslová

Radní:
Hana Dvořáková
Radek Jehlička
Milan Novák
Ivana Skřítecká
Karel Štrégl

Zastupitelé:
Miroslav Hofmann, Jan Fajstauer, Luboš Klapal, Josef Solár, Jan Horníček,
Pavel Kováříček, Milan Kotek, Tomáš Erben, Zdeněk Žabokrtský, Jan Motyčka,
Dionýz Zakál, Pavel Kunc,
Jiří Daniel, Michaela Zimová

Výsledky voleb 2014:
1. Nezávislí za Rychnov, SNK, 24,77 % hlasů, 6 mandátů
2. KDU-ČSL, 12,33 % hlasů, 3 mandáty
3. ODS, 11,12 % hlasů, 2 mandáty

„Považuji za úspěch, že se nejenom za poslední čtyři roky podařilo neudělat ani jednu korunu dluhu. Ono se to povedlo i v minulém volebním období. Takže dluh města se osm let vytrvale snižuje, celkem o 86 milionů korun. Současně s tím se daří, byť ne tak rychle, jak bych si představoval, snižovat i vnitřní dluh v zanedbanosti infrastruktury města. A to je, co se nepovedlo. Díky „přehřátí“ hospodářství v regionu, kde Rychnov nad Kněžnou leží, se nepodařilo zrealizovat některé projekty opravy infra-struktury ve městě z důvodu nedodání projektových dokumentací, ale i nedostatečné kapacity stavebních firem na trhu,“ vysvětluje Jan Skořepa.

Ach, to parkování…

„Kromě rozkopaných ulic kritika obyvatel směřuje na parkování. „To nejzásadnější, co se nepodařilo dořešit, je parkování. Když ke mně přijede syn, nemůže zaparkovat před barákem. Návštěvy tam parkovat nesmí,“ postěžovala si Deníku jedna z dotázaných žen.

Lidé naopak chválí pěší zónu v Havlíčkově ulici, dětské hřiště v zámeckém parku i záměr přemístění knihovny do větších prostor bývalého kina.Líbí se také nové kino ve Společenském centru.

Velkým tématem diskuzí se pak stalo nové autobusové nádraží umístěné u toho vlakového a podle opozice nebezpečné zálivy sloužící jako zastávky u hlavního průtahu městem.

Autobusové nádraží

Některým cestujícím pak chybí na novém autobusovém nádraží zastřešení.

„Stavba se uskutečnila dle projednané a schválené projektové dokumentace. Tedy dle projektu je stavba dokončena a kompletní. V blízké budoucnosti bude město přidávat zastřešení zatím jedné další zastávky, ale navíc oproti zmíněnému projektu. Když se instalace osvědčí, pak město bude pokračovat ve „vylepšení“ zastřešení na zastávkách ostatních. Pro cestující je připravena „teplá“ čekárna v budově železniční stanice,“ říká starosta.

Pro bezpečnost přecházejících prý bylo uděláno maximum, a to včetně výměny řadičů semaforů i světelných signalizačních zařízení. „Stejně tak bylo doplněno výstražné dopravní značení a u některých přechodů i ostrůvky pro chodce uprostřed silnice I/14, která Rychnovem nad Kněžnou prochází,“ dodává Skořepa.

Úspěchy
- Kino postrádali obyvatelé Rychnova nad Kněžnou několik let. Dočkali se ho v roce 2017. Moderní multifunkční sál, určený nejen k projekci filmů, ale i k pořádání dalších kulturních akcí, vznikl v prostorách bývalého disko klubu Alien ve Společenském centru.

- Lidem se líbí také nová pěší zóna, která vznikla při rekonstrukci Havlíčkovy ulice, ta získala i nové osvětlení a nové vodní a herní prvky. Rekonstrukce trvala tři roky. Pěší zóna byla slavnostně otevřena na konci srpna roku 2017.

Neúspěchy
- Části města jsou rozkopané. Některé projekty opravy infrastruktury v Rychnově nad Kněžnou se pak nepodařilo zrealizovat. Podle starosty je důvodem nedodání projektových dokumentací i nedostatečná kapacita stavebních firem na trhu.

- Systém parkování v Rychnově má své zastánce i kritiky. Těm se nelíbí, že v oblastech se zřízeným rezidentním parkováním má každá bytová jednotka nárok na jednu kartu pro jedno vozidlo a návštěvy nemohou parkovat před domem, ale musí hledat místo jinde.

Komentář Jany Kotalové: Investovalo se a diskutovalo
Co se podle vás v Rychnově nad Kněžnou za poslední čtyři roky povedlo a co ne? Když jsem tuto otázku v ulicích města pokládala, mezi úspěchy lidé většinou řadili otevření nového kina ve Společenském centru, i když byla od jedné maminky slyšet i výtka kvůli nepohodlným sedačkám. Rychnov nad Kněžnou byl tak trochu raritou, okresní město bylo bez kina od podzimu roku 2011, kdy přestalo kvůli nerentabilitě a vysokým nákladům na digitalizaci promítat. Do úspěšného konce se pak podařilo dotáhnout i jiné projekty. Některé záměry týkající se Rychnova nad Kněžnou vyvolaly i řadu diskuzí a připomínek, ať už v souvislosti s autobusovým nádražím či s obchvatem města. Ale občasná revolta a „ozvání se“ bývá i ku prospěchu věci. To mohou potvrdit i obyvatelé Lipovky, kteří dosáhli svého v případě napojení plánovaného obchvatu. Dočkají se kruhové křižovatky, které se dožadovali.