Vedení Rychnova počítá s příjmem necelých 285 milionů a výdaji okolo 320 milionů. Navržený rozpočet počítá jako každý rok s dotacemi pro školy. V neposlední řadě i s financováním městské hromadné dopravy.

Dalšími významnými akcemi, které město bude v nejbližší době financovat jsou například výstavba kanalizace v Městské Habrové, dostavba nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb, vybudování cyklostezky za nemocnicí k Pelclově nábřeží či projektová dokumentace na rekonstrukci budovy kina.