Více informací se dozvíte na webových stránkách města Kostelce nad Orlicí.