„Tato akce se usilovně připravuje již dva roky a bývalé zastupitelstvo v této souvislosti schválilo výkup nemovitosti (bývalý Fotocom), která bude odstraněna. Jako nejdůležitější k tomu uvedu, že celý prostor se otevře a rozšíří a tím pochopitelně bude posílena bezpečnost a dnes chybějící přehlednost. Dojde celkově k novému dopravnímu řešení křižovatky a hned vedle vznikne parkoviště, které určitě uvítají především návštěvníci dětských lékařů.

Celá stavba zahrnuje výměnu kanalizační i vodovodní infrastruktury a pochopitelně kompletně nový živičný kryt. Tato investice je součástí dopravní koncepce ve městě a má přímou souvislost s budoucím mimoúrovňovým křížením železnice v místech poblíž vodárenské věže,“ informoval o záměru na webu města starosta Libor Koldinský.