Finanční pomoc se týká prací, které budou prováděny na vnějším plášti objektů obnova fasády, výměna výplní otvorů a obnova střešní krytiny. Cílem programu je finančně pomoci vlastníkům nemovitostí na území městské památkové zóny, na jejichž objekty se vztahují přísnější zásady památkové ochrany. Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány na Městském úřadě Rychnov nad Kněžnou, na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy oddělení památkové péče, a to od 24. července. Více o podmínkách ,náležitostech a podání žádosti se dočtete na internetových stránkách města.