Přinášíme medailonky oceněných osobností:

Věra Martinová
Zlatá medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za dlouhodobé šíření dobrého jména města

Jedna z nejlepších českých zpěvaček posledních desetiletí. Bývá také nazývána první dámou české country music. Pochází z našeho města, kde také započala její umělecká dráha. První její základy byly položeny v tehdejší dobrušské lidové škole umění, kde studovala hru na kytaru. Tento obor také vystudovala na brněnské konzervatoři (absolvovala v roce 1982). Jejím prvním větším úspěchem na pěvecké dráze bylo druhé místo na festivalu Mladá píseň v Jihlavě. První profesionální angažmá dostala v orchestru Gustava Broma a v letech 1982 – 86 vystupovala se skupinou Schovanky. V roce 1987 založila vlastní hudební skupinu Gram. Specializuje na hudební žánr country, kde patří ke špičkovým zpěvákům. Kromě muziky se také věnuje filmování, natočila cestopis o Austrálii a Novém Zélandu, a především malování olejů. Svou popularitou přispívá Věra Martinová i k popularitě Dobrušky, k její známosti v široké veřejnosti.

Mgr. Václav Hlavsa
Stříbrná medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky v oblasti školství a kulturního života

Václav Hlavsa je již po tři desetiletí ředitelem Základní školy v Pulické ulici v Dobrušce. Svým osobním nasazením se zasloužil o úspěšný rozvoj tohoto školského zařízení, a to nejen o jeho náročné stavební úpravy, ale především o vynikající přátelskou atmosféru, která vytváří optimální rámec pro vzdělávání a výchovu dětí. Václav Hlavsa nepůsobí však jenom v rámci své profese. Je dlouholetým divadelním ochotníkem a vytvořil nepřebernou řadu rolí v představeních dobrušských ochotnických souborů Čáp a F. A. Šubert. Svou angažovaností a divadelnickými zkušenostmi podporuje a spoluvytváří lásku k divadlu a umění i u žáků školy, kterou vede.

Stanislav Kupka
Bronzová medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za spoluvytváření dobrušského kulturního života, poznávání a popularizaci města a regionu

Stanislav Kupka je osobností opravdu všestrannou. Dlouhá léta vede kroniku obce Mělčan, která se svou úrovní řadí k nejlepším v celém regionu. Zabývá se také historií této obce a jeho zásluhou vyšla publikace k jejímu 550. výročí a řada popularizačních článků. V Mělčanech také spoluorganizuje místní kulturní život. Je také velmi dobrým hudebníkem, jedním ze spoluzakladatelů a současným vedoucím Dobrušského žesťového sdružení, které nechybí při žádné významné kulturní události v našem městě. Svým osobním podílem přispěl k poznání a popularizaci významných hudebních skladatelů pocházejících z našeho města, Augustina Šenkýře a Radima Drejsla. Je jedním z nejaktivnějších organizátorů Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka a setkali bychom se s ním při mnoha dalších dobrušských kulturních akcích.

Helena Petrová
Bronzová medaile Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky za dobrovolnou charitní činnost

Helena Petrová pracuje jako dobrovolník pro charitu již více než 25 let. Do charitní práce v Dobrušce se zapojila už od samého počátku, v roce 2003. Vždy patřila mezi hlavní organizátory akcí, ať už se jednalo o humanitární sbírky oblečení, pomoc při povodních nebo další dobročinné akce. Od roku 2001 je stálou asistentkou Tříkrálové sbírky. Její dlouholeté pracovní zkušenosti z pošty, kde dlouhé léta působila, bývá při administraci sbírek a počítání peněz nenahraditelnou pomocí. Vždy vygeneruje dokonale přesný výsledek. Od založení profesionální Farní charity v Dobrušce v roce 2011 pracuje neúnavně dál jako dobrovolnice ve funkci zástupkyně ředitelky. Je mimořádně spolehlivá, neváhá obětovat svůj osobní čas a je vždy ochotná pomoci. Spolupracovníci oceňují její časté prozíravé rady. Po duchovní stránce je Helena Petrová člověkem mimořádných kvalit, oporou a vzorem pro ostatní.

Jaroslav Řehák
Pamětní děkovný list za dlouholeté dárcovství krve a plazmy

Jaroslav Řehák byl až do loňského roku dlouholetým dárce krve a krevních složek na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Koncem roku 2019 vzhledem k pokročilému věku dárcovství ukončil, když absolvoval celkem 482 odběrů krve a plazmy, z toho 341 bezpříspěvkových. Dárců, zvláště tak výjimečných, je třeba si vážit a vyjadřovat jim obdiv a velký dík.

Jana a Oldřich Hofmanovi
Pamětní děkovný list za záchranu lidského života - tonoucího malého chlapce

Poslední srpnový pátek letošního roku na koupališti v Opočně Jana a Oldřich Hofmanovi zachránili tonoucího dvouletého chlapce. Díky rychlému vytažení nehybného tělíčka zpod hladiny a rozdýchání se chlapec probral. Následně byl již při vědomí záchrannou službou převezen do nemocnice v Hradci Králové, odkud byl propuštěn do domácí péče. Jana a Oldřich Hofmanovi svou duchapřítomnou reakcí zachránili lidský život a zabránili trvalým následkům.