Nejzávažnějším rozhodnutím bylo schválení koupě pozemků, jejichž součástí je budova Studijního střediska Univerzity Karlovy, za celkovou cenu 36 miliónů korun, a to včetně vybavení. Budoucí využití tohoto objektu podle očekávání nechají na svých nástupcích, kteří vzejdou z říjnových voleb.

Naopak odloženo bylo rozhodnutí o nabídce na koupi domu č. 323, kde strávil své dětství a mládí světoznámý malíř František Kupka. Město také nepřijalo nabídku na přijetí daru v podobě vesnického hřbitova, obklopujícího známý kostelík Sv. Ducha.

Občany jistě potěší pokračující jednání a s tím spojené pozemkové transakce související s výstavbou marketu Lidl v Dobrušce. Schváleno bylo i udělení čtyř Cen města Dobrušky, které proběhne na slavnostním večeru 4. října.

Dana Ehlová