Kromě rekonstrukce koupaliště Broumar se pak plánuje i vybudování chodníku Na Olivě, což je vázané na podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a oprava kanalizace v Palackého ulici a kanalizace v uličce mezi Krehanovou a Mlýnskou ulicí.

„Měnit se bude i okolí mateřské školy, kde vznikne zóna pro sport (workoutové hřiště) a odpočinek včetně přírodního hřiště. Pokračuje se v přípravě nové obytné zóny Nad Zlatým potokem, parkovacích míst před mateřskou školou a povrchů části Palackého ulice, kde bude měněna kanalizace,“ informuje město na svých webových stránkách.