Slavnostní komponovaný večer moderoval umělecky všestranný Patrik Ulrich, který průběžně odkládal mikrofon a usedal ke klavíru, aby doprovodil při písních z cyklu Šansonárium zpěvačku Elišku Lüftner. Medailonky všech oceněných přednesl patron večera - cimrmanolog, herec a básník Miloň Čepelka.

Nejprve byla udělena Medaile Aloise Beera za podíl na kulturním rozvoji Dobrušky. První novodobou nositelkou se díky obnovené tradici stala bývalá učitelka Dana Friedová. Ta je již 20 let sbormistryní ženského pěveckého sboru Vlasta, jehož členkou se stala téměř před půl stoletím. Vedle toho působí v místním chrámovém sboru, hraje (a s úspěchem) ochotnické divadlo, volný čas tráví i v souboru Svět loutek. Každoročně jezdí také coby kuchařka na dětské skautské tábory, patří mezi dobrovolníky Farní charity Dobruška a vedle toho všeho se ještě stíhá věnovat čtyřem vnoučátkům.

Poté převzal bronzovou medaili Za zásluhy o rozvoj Dobrušky jeden z nejzkušenějších a nejzdatnějších profesionálních hasičů, který vykonává službu na území města - Daniel Hrnčíř. Už od roku 1999 podílí na záchraně životů, ochraně životního prostředí a záchraně majetku, a to jak při požárech, tak při dopravních nehodách, povodních, technických zásazích a v neposlední řadě i při náhlých zdravotních příhodách osob. Během poděkování Daniel Hrnčíř zdůraznil, že medaile patří vlastně všem členům jeho družstva, protože bez vzájemné podpory a spolupráce nelze tak náročnou službu vykonávat.

Po urostlém muži v hasičské uniformě byla na pódium pozvána drobná dáma - Marta Bučková. V medailonku těsně před předáním bronzové medaile mimo jiné zaznělo: „Paní Marta Bučková tvrdí, že měla v životě obrovské štěstí - vybrala si povolání, které by nikdy neměnila, také pracovala se skvělými řediteli škol a s výbornými kolegy.“ Sama přitom zdůrazňuje: „Ráno jsem ráda vstávala a ráda šla do školy.“

Jejím prvním žákům je dnes 83 let. Paní Marta na vzdělání nezanevřela ani nyní - má za sebou dvacátý semestr Univerzity třetího věku a po 65 letech druhou promoci v Praze. Aktivní je každý den, o čemž svědčí třeba pravidelné zapojení do projektu Deset tisíc kroků denně, kde ve své kategorii nemá konkurenci… Těžko uvěřit, co všechno se dá v 88 letech stihnout.

Poslední z oceněných osobností - Jana Poláčková - spojila velkou část svého života s dobročinností. Již v roce 2001 začala v Dobrušce a spádových obcích pořádat Tříkrálovou sbírku. Stále se rozšiřující činnost vyústila v založení Farní charity Dobruška, která dnes poskytuje kvalitní služby stovkám potřebných, pořádá dobročinné bazárky, potravinové sbírky a další charitativní akce.

Nositelka stříbrné medaile Za zásluhy o rozvoj Dobrušky v sociální oblasti Jana Poláčková dnes stojí v čele velkého týmu profesionálních pracovníků i dobrovolníků. „Vážím si ocenění, které jsem dnes od města převzala. Největší naší radostí je ale spokojenost našich klientů, lidí, kterým pravidelně poskytujeme služby,“ zdůraznila čerstvá laureátka.

Nutno dodat, že například Tříkrálová sbírka pořádaná dobrušskou farní charitou je zářným příkladem dokonale fungující „mašinky“ a její výsledky jsou každoročně hodné obdivu.

Vedle medaile a květiny obdržel každý z oceněných i osobitý dárek v podobě písně od Patrika Ulricha a šansoniérky Elišky Lüftner. Na úplný závěr zazněla skladba Obejmi mě a Miloň Čepelka přečetl úryvky ze své nejnovější knihy Letí to pamětí.

Slavnostní večer skončil, ale kvarteto stále ještě dojatých osobností bylo vyzváno znovu vystoupit na pódium, tentokrát k pořízení společné fotografie - před každým z letos oceněné čtveřice je třeba symbolicky a hluboce smeknout. A Dobruška to ví.

Město Dobruška ocenilo své osobnosti. Jejich medailonky představil Miloň Čepelka