Starý rok je pryč a před starosty a zastupiteli leží nové výzvy a někdy i staré problémy. Rozvoj měst a obcí však musí navzdory nepříznivé situaci pokračovat dál.

BOROHRÁDEK

V Borohrádku chtějí v souvislosti s opravou křižovatky ze strany Ředitelství silnic a dálnic provést rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury na náměstí za zhruba milion korun.

V plánu jsou ale i jiné akce. „Prioritou je pro nás zasíťování pozemků pro výstavbu padesáti nových rodinných domů,“ řekl starosta Milan Maček. Ještě není rozhodnuto, zda se bude postupovat na etapy nebo se zasíťování provede jako celek.

Pokud se podaří získat prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, uvažují v Borohrádku o výstavbě chodníku podél silnice první třídy a případně i cyklostezky. V extravilánu města má kraj opravit silnici druhé třídy směrem na Čermnou za asi 70 milionů korun.

ČASTOLOVICE

Městys Častolovice plánuje jen minimální výdaje. „Potřebovali bychom nové rozpočtové určení daní. Od něj se bude vše odvíjet,“ vysvětlila Jarmila Novohradská, starostka Častolovic.

Na nadcházející rok je tak plánováno dokončení úprav u hřbitova a přilehlé komunikace. Zvažují zde ale i podání žádosti o dotaci na zateplení budov základní a mateřské školy, které jsou vzájemně spojeny tunelem. „V minulosti se v této souvislosti mluvilo asi o osmi milionech, ale netuším, zda je tato částka relevantní,“ dodala starostka.

KOSTELEC NAD ORLICÍ

Loňské výdaje na školskou infrastrukturu v Kostelci nekončí. Nevyužité prostory v mateřské školce by měly být přestavěny na novou třídu. Dobudována má být také opěrná zeď u kostela svatého Jiří.

Radnice musí řešit problém se zdravotním střediskem. Nové by mělo vzniknout po rekonstrukci budovy bývalé šatlavy, která je v majetku města. Zvelebení se dočká i sportovní zázemí. Stadion mládeže by měl projít rekonstrukcí a v jeho sousedství již vzniká nová víceúčelová hala.

Podobně jako v nedalekém Vamberku bude i tady největší investice směřovat do vodohospodářství. „Pokud se uvolní peníze na projekty, které v současnosti Evropská komise pozastavila, chtěli bychom začít s výstavbou úpravny vody,“ řekl starosta Jiří Bartoš. Dodal, že náklady na ni by se měly pohybovat okolo 35 milionů.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rozvoj největšího města okresu se bude chtě nechtě odvíjet od výše vratky z dotace na stavbu plaveckého bazénu. Navázat by se však mělo na velkou loňskou investici, protože Královéhradecký kraj zamýšlí pokračovat s opravou silnice z Rovně přes Peklo nad Zdobnicí. „V této lokalitě nám zbývá rekonstruovat ještě 650 metrů dlouhý úsek vodovodu a kanalizace. Na tuto položku je již částka vyčleněna,“ uvedl starosta Jan Skořepa.

Velkým výdajem z městského rozpočtu bude příprava nového územního plánu, který musí být hotov do roku 2015. Město se také zaměří na snižování energetických výdajů. Budovy mateřské školy Sluníčko, ZŠ v Masarykově ulici, školní jídelny a plaveckého bazénu by podle tohoto záměru měly být převedeny na velkoodběr elektrické energie.

Měla by se také vyjasnit situace okolo městského kina, které v loňském roce přestalo promítat. Objevil se již zájemce, jehož záměr se bude posuzovat.

VAMBERK

Bezkonkurenčně největší investiční akcí ve Vamberku, od které se bude odvíjet i realizace jiných projektů, by měl být nákup čističky odpadních vod (ČOV). Ta je v současnosti v soukromých rukou a v nedávné době proto město uvažovalo o výstavbě své vlastní. „Majitel dříve prodej odmítal,ale nyní se nám podařilo nalézt společnou řeč. Zastupitelstvo již tento záměr podpořilo,“ uvedl starosta Jiří Mazúch. Jednání v těchto dnech vrcholí. Záležet by ještě mělo na auditu a posouzení stavu ČOV. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout do konce března. Nákup by znamenal výdaj ve výši desítek milionů korun.

Souběžně je žádáno o dotace i na jiné projekty. Město usiluje o zřízení protipovodňové ochrany v podobě hlásičů. „Už na začátku devadesátých let byl zrušen obecní rozhlas, což nám působí dlouhodobé problémy. Nové amplióny by měly širší využití,“ dodal starosta.

Otazník visí nad dvěma dalšími akcemi. Již dříve bylo žádáno o dotaci na kanalizační sběrač v Merklovicích. Situaci komplikuje fakt, že příslušná komunikace není v majetku města, ale kraje. Další z investic je částečně vynucená, podobně jako v Rychnově nad Kněžnou. Tam již došlo k opravě silnice přes Dlouhou Ves a Roveň, což město vedlo k rekonstrukci vlastních sítí. V letošním roce se má realizovat další úsek komunikace přes Peklo nad Zdobnicí, což vambereckou radnici staví před nutnost opravy vodovodu v této lokalitě.

Plány dalších měst na Rychnovsku přineseme v zítřejším vydání Rychnovského deníku.