Komunikace měst
s občany
Rychnov nad Kněžnou
- v úterý 19. dubna se v Pelclově divadle uskuteční opakovaná prezentace třetí trasy obchvatu s odborným výkladem zpracovatele

Dobruška
- v minulém roce se zde osvědčily ankety. Vedení města oslovilo občany 
kvůli řešení dopravních situací v některých částech. Zajímalo jej také, zda bude zájem o výstavbu seniorů. Nyní zkoumá názory na modernizaci koupaliště

Opočno
- vloni vznikla neformální „Setkání u starostky" o aktuálních tématech

V Dobrušce se v minulém roce osvědčily ankety. Prostřednictvím dvou chtěli vyřešit problematiku dopravy v konkrétních částech města. „Lidí bydlících v ulici Na Poříčí jsme se prostřednictvím anketních lístků zeptali, zda by v komplikované dopravní situaci v ulici nepomohlo umístění zákazu stání po jedné straně ulice," prozradil Petr Poláček, místostarosta Dobrušky. Druhá anketa reagovala na stížnosti ohledně rychlé jízdy vozidel v ulici Karla Michla směřující do části města zvané Belveder. Anketa zjišťovala názor na eventuální umístění zóny s maximální rychlostí 30 km/hod. v celé oblasti Belvederu, navržené dopravním inspektorátem v Rychnově.

Další anketa měla za cíl zjistit, zda lidé umožní automobilovému závodníkovi testovat vůz na cestách v jejich sousedství. „Anketa vyzněla nerozhodně. Devatenáct lidí bylo proti a stejný počet dotázaných proti testovacím jízdám nic nenamítal," konstatuje Poláček. Rada města následně testovací jízdy nepovolila. „Je lepší mít devatenáct mírně zklamaných než 19 naštvaných obyvatel," vysvětluje místostarosta. „Z mého pohledu se ankety mezi občany osvědčily. Solidní odezvu měla anketa zjišťující, zda je mezi dobrušskou veřejností zájem o postavení nového domu pro seniory. Zájem mezi lidmi existuje, přišlo nám čtyřicet kladných odpovědí."

Momentálně probíhající anketa oslovila všechny rodiny v Dobrušce prostřednictvím měsíčníku Dobrušský list. Zjišťuje, zda si občané přejí zatraktivnit místní koupaliště skluzavkou nebo tobogánem. Mohou ale také odpovědět, že jim současný stav vyhovuje. „Tato anketa má zatím největší odezvu. Přišla nám celá řada podnětných připomínek. Uzávěrku patrně o pár dní posuneme. Pokud bude vůle, chceme v anketách nadále pokračovat,"uzavírá Poláček.

Prezentace obchvatu

Ke zcela zásadní problematice přizvala veřejnost rychnovská radnice. V Pelclově divadle se občané seznámili s navrhovanými variantami obchvatu města. Následně o nich mohli s jejich autory a zástupci města diskutovat. Přesně za týden – v úterý 19. dubna – se uskuteční prezentace třetí trasy s odborným výkladem zpracovatele. „Diskuze s lidmi byla věcná a nekonfliktní. Byl jsem velmi mile překvapen. Doufám, že v podobném duchu se bude odvíjet i v příštím týdnu," říká rychnovský starosta Jan Skořepa. „Názor lidí nás zajímá i v běžnějších věcech, jako je třeba úprava zeleně na veřejných prostranstvích nebo vzhled chodníků v ulicích. Ptáme se lidí v ulicích, rozdáváme dotazníky, na nichž zaškrtnou variantu, se kterou souhlasí. Nebo se scházíme se samosprávami."

Neformální setkání

Se snahou o diskuzi s občany přišlo v loňském roce také vedení Opočna. Neformální „Setkání u starostky" si kladla za cíl rozšířit možnosti, jak získat podnětné názory mezi veřejností. Diskutovalo se při nich například nad variantami dostavby místního zimního stadionu.