Ve svém školním vzdělávacím programu má vypracovaný systém vyhledávání a vzdělávání talentovaných žáků z celého regionu. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, Centrem nadání a Mensou České republiky. Právě s Mensou uspořádala nedávno Den plný her s ukázkou výuky ve třídě talentovaných dětí.

Od září 2008 proto otevře již počtvrté třídu pro talentované žáky v 6. ročníku. Rodiče, kteří by chtěli využít této příležitosti, musí podat přihlášku na adresu školy do 30.3.2008. „Obavy ze zkoušky jsou zbytečné. Není náročnější než písemné opakování, které tak dobře děti znají,“ uklidňuje zájemce ředitel školy Luděk Petr. Navíc výsledky budou zveřejněny anonymně pod zadaným kódem.

Přihláška s informacemi je k dispozici v kanceláři školy, nebo na internetu www.zsrychnov.cz. Přijímací řízení je plánováno na 5. 5.2008. „Ať děti zahodí obavy a zkusí to. V dobrém kolektivu mají někteří žáci lepší výsledky než v páté třídě,“ sděluje zkušenosti výchovná poradkyně Radka Polívková a pro konkrétní představu dodává: „V současné talentovce 6. ročníku má sedmdesát pět procent žáků vyznamenání. A to je skvělé!“

(zr)