azvanou Zvolte den plný her, a to zejména pro budoucí šesťáky, jejich rodiče a ostatní zájemce, připravuje na 28. ledna od 15 do 17 hodin Základní škola Masarykova ve společnosti s Mensou České republiky.

Děti si budou moci zahrát společenské logické hry, řešit kvízy, hádanky a hlavolamy a otestovat své IQ. Výsledky testů budou důvěrné.
Součástí akce je ukázka výuky ve třídě pro talentované žáky a prohlídka školy, přítomna bude krajská metodička pro péči o nadané děti. „Je to t akce pro děti, které by si chtěly ověřit svůj talent, rozumové schopnosti a logické myšlení, a které by případně chtěly studovat v příštím roce v šesté třídě pro talentované děti,“ zve na den plný her ředitel školy Luděk Petr.

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

Více informací na www.mensa.cz (růž)