Město proto přišlo s projektem. Sběrná síť textilu má být doplněna a bioodpad by se měl vracet ve formě stabilního humusu do půdy. Každý, komu bude kompostér přidělen, se svým způsobem zaváže, že v jeho nádobě na směsný odpad se už neobjeví žádný kompostovatelný odpad.

Výdaje na projekt přesahují částku 3,3 miliony korun, evropská dotace činí více než 2,8 miliny korun a příspěvek města je necelých půl milionu korun.