Propouštění, omezení údržby nebo nákupu majetku. Takové jsou možné vyhlídky sociálních neziskových organizací do budoucna. Stát totiž každým rokem přispívá méně peněz na tyto služby. Pokud chce kraj udržet stávající stav, musí z jeho strany docházet k navýšení příspěvku, který se ročně pohybuje kolem sto padesáti milionů korun.

„Letos nám vypadly evropské peníze. Sociální služby to pocítí, protože výpadek, který činí čtyřicet milionů, nebyl ze strany státu dofinancován. Hrozí tak existenční potíže azylovým domům, nízkoprahovým centrům a institucím, které zaměstnávají zdravotně postižené,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Derner.

To je zřejmě také důvod toho, proč dojde k tomu, že kraj organizacím poskytne méně peněz. Částka, kterou stát poskytl na sociální služby, byla totiž loni stejná jako letos, tedy 6,1 miliardy korun.

„Zodpovědnost za zajištění sociálních služeb je na krajích, stát je jen jednou ze složek vícezdrojového financování. Resortu se podařilo v rozpočtu pro letošní rok zachovat částky na sociální služby na stejné úrovni jako vloni, už to považujeme vzhledem k rozpočtovým škrtům za úspěch,“ vysvětlila vedoucí tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová.

Nejvíce je ohrožen neziskový sektor. Jeho pracovníci často nevědí, kdy dostanou v daném roce peníze na provoz.

„Zatím ještě nevíme, jak to bude dále, protože ještě na letošní rok nemáme dotace přiznané. Pokud by však došlo k jejich snížení, určitě by se nás to dotklo v tom, že bychom nemohli pořizovat všechno vybavení. Doufáme, že to však nepovede ke zrušení služeb,“ uvedla Jana Křížová, předsedkyně občanského sdružení Pferda v Rychnově, které se zabývá všestranným rozvojem osob s mentálním postižením.

„Letos nám vypadly evropské peníze. Sociální služby to pocítí, protože výpadek, který činí čtyřicet milionů, nebyl ze strany státu dofinancován.“
Vladimír Derner, náměstek hejtmana

„Letos to půjde, protože půl roku ještě bude fungovat evropský projekt, který organizuje kraj. Tím máme první půlrok vykrytý, takže to je zatím taková naše jistota. Pak podáme žádost na ministerstvo a také na kraj,“ dodala Křížová.

Ředitelka opočenského domova pro osoby se zdravotním postižením Dědina Alena Goisová zatím počítá s tím, že jim zůstane stejná částka jako loni. „Byla snaha nám rozpočet zachovat, avšak to ještě není definitivní rozhodnutí,“ řekla Goisová, podle které se však stejně domov bude muset hodně uskromnit, protože kvůli zvýšení DPH a také cen bude rozpočet napjatější.

Dědina totiž musela svůj rozpočet omezit v předchozích letech, a tak se v podstatě už nemá kde uskrovnit. „Jediné, kde se dají nějaké peníze ušetřit, je údržba nebo nákup majetku,“ dodala Goisová.

Pokud by pak dostali méně peněz, mělo by to vliv na provoz. Už totiž není kde brát, protože v posledních letech se rozpočty nenavyšovaly, takže podle ředitelky není vyloučené, že by mohlo dojít i k propuštění zaměstnanců.

Kamila Císařová, Jan Odstrčil