MARIE OTAVOVÁ
Ředitelka společnosti Kultura RK

V médiích proběhly zprávy, že ODS, TOP 09 a VV se shodly od  akademického roku 2013/14 na školném ve výši 10 000 korun za semestr a nyní jednají o formách placení a splácení této částky v podobě půjček. Tyto strany jsou přesvědčeny, že do školství  se dostane více peněz, bude zajištěna kvalitnější výuka, větší zainteresovanost studentů, vyšší platy učitelů. Tato teorie je podle mého názoru zcela vzdálena praxi. Obávám se, že hrozí nebezpečí, že školám zůstanou stejné prostředky a stát poskytne vysokým školám méně o to, co se vybere od studentů, tedy VŠ  si vůbec finančně nepolepší. Uvědomme si, že rodiče investují už i tak do  většinou pětiletého studia nemalé prostředky.mDokonce si myslím, že stejná výše školného neodpovídá skutečným nákladům u jednotlivých oborů. Výsledkem zavedení školného tedy bude zvýšení nákladů pro studenty a jejich rodiče, které se podle mého názoru vůbec neprojeví na zvýšení  kvality výuky.
Verdikt: NE

JIŘÍ VÁCLAVÍK
Vyšetřovatel rychnovských hasičů

Ano měly, ale pokud možno pouze v nějaké rozumné a udržitelné míře. Kdo se na jakékoli lidské činnosti určitým způsobem podílí, tak se zpravidla chová zodpovědněji a šetrněji. Zároveň jsem i pro zachování a zkvalitnění podmínek pro udělování stipendií, neboť se domnívám, že vzdělání by do budoucna rozhodně nemělo být pouze výsadou bohatých. Uvítal bych i větší finanční zapojení firem a podnikatelského sektoru, pro který by mohly vysoké školy konkrétní odborníky vychovávat.
Verdikt: ANO

ZDENĚK NOVÁČEK
Majitel zámku v Potštejně

V zásadě jsem proti placení školného, ale jsem přesvědčen o tom, že v přístupu ke studentům by se měl více zohledňovat jejich prospěch. Ten, kdo se svědomitě připravuje na budoucí zaměstnání, by měl být zvýhodněn oproti tomu, kdo je na vysoké škole jen proto, aby nemusel nastoupit do práce. Nicméně státní školství by mělo zůstat bezplatné, protože je v zájmu státu, aby ti nejnadanější mohli studovat. Placené jsou soukromé školy, které v jiných zemích obvykle poskytují určitý nadstandard. U nás tomu ale většinou bylo naopak, i když nyní se již situace narovnává.
Verdikt: NE

Verdikt poroty vyzněl v neprospěch poplatků za studium na vysoké škole. Stát by se měl pokusit podle porotců získat peníze jinou cestou.