PAVEL ŠTĚPÁN
vedoucí společenského centra v Dobrušce

Nevím, jak jsou kontroly časté v současné době, ale někdy méně znamená více. Zpřísnil bych kontrolu hlavně dovážených potravin, které do republiky přicházejí. Osobně se domnívám, že místní produkty, výrobky jsou daleko kvalitnější a zdravější, nežli ty dovezené.
Verdikt: ANO

MARIE OTAVOVÁ
ředitelka společnosti Kultura RK

Neumím zcela posoudit, zda jsou kontroly dostatečné či nikoliv, nicméně kontroly potravin jsou zajisté správným krokem. Základem zdravého životního stylu je kvalitní strava. Zatím nikdy dříve nepřinesla doba takové technické vymoženosti, jako je tomu nyní, aby mohly být potraviny uchovávány a vyráběny v dostatečné kvalitě. Přesto se stále dozvídáme o řadě případů, kdy jsou potraviny zdraví škodlivé. To je smutná skutečnost hodná k zamyšlení. Běžný spotřebitel je schopný poznat, pokud je zboží napadeno třeba plísní, ale pokud se jedná o bakteriální nákazy jako je salmonela a podobně, pak jsme odkázání na kontroly inspekce. Osobně se domnívám, že kontroly jsou správné. Jsou zaprvé oceněním práce samotných kontrolorů, kteří vědí, že mají smysl a za druhé jsou dobrou vizitkou pro ty, kteří mají vše v pořádku. Ti druzí pro změnu musejí nést následky a pokuty, což by mělo být naprostou samozřejmostí.
Verdikt: ANO

ZDENĚK NOVÁČEK
Majitel zámku v Potštejně

Rozhodně ano, zvláště po zkušenostech, které jsme získali coby odkladiště nekvalitních potravin. Kontroly by měly být častější hlavně ve velkoobchodech a měly by se věnovat takovým nešvarům, jako je třeba přelepování data výroby. V obchodě stejného řetězce za hranicemi lze přitom najít úplně jinou kvalitu. Problémem jsou také pravomoci kontrolních orgánů. Ty by měly mít právo problematický obchod i zavřít a ne se zdržovat diskusemi. Když je někde nedostatek, je to neoddiskutovatelné ať je již majitelem kdokoliv. Osobně preferuji při výběru potravin české výrobce, protože jejich kvalita je vysoká.
Verdikt: ANO

JIŘÍ VÁCLAVÍK
Vyšetřovatel rychnovských hasičů

Ze své praxe vím, že československé a později i české technické a i potravinářské normy byly donedávna na velice dobré úrovni, kterou nám řada okolních zemí dokonce i záviděla. Proto mne moc mrzí, že bylo postupem doby od kvality potravin upuštěno a zvítězila kvantita a potravinářská lobby. Domnívám se, že by lidé měli dávat přednost konzumaci přírodních potravin, na které jsou zvyklí a produktům z regionů, kde žijí. Zadané situace nezbývá nic jiného, než důslednou kontrolou upozorňovat na závadné a zdraví škodlivé výrobky. Čím více kontrol, tím lépe. Vždyť jde o naše zdraví a zdraví našich dětí.
Verdikt: ANO

Verdikt poroty je opět jednoznačný. Všichni se shodli, že kontroly potravin jsou důležité a potřebné a rozhodně čím více jich bude, tím lépe. V hledáčku inspektorů by měly ulpět především potraviny z dovozu.