Někdo možná čekal hladký průběh ustavujícího zasedání častolovického zastupitelstva, ovšem situace byla zcela jiná. Zmatky shromáždění provázely již od počátku, což v závěru vyvrcholilo zpochybněním jeho výsledků ze strany Sdružení nezávislých kandidátů, které ve volbách získalo nejvíce hlasů a čtyři mandáty.

Jenže takové vítězství nemusí být všechno, protože v pětičlenné radě městyse nenajdete ani jednoho zástupce nejúspěšnější strany.

Problémem program

„Bod číslo čtyři, kterým bylo schválení programu zasedání, odsouhlasen nebyl. O každém bodu zvlášť se totiž mělo jednat. Postupně získáváme informace, takže uvidíme, jak to dál dopadne,“ přiblížila hlavní kámen úrazu Alena Zvěřinová (SNK). Námitku na zasedání vznesla její stranická kolegyně Marie Kubalíková. Jenže protipólem této skutečnosti má být fakt, že zapisovatel měl celý průběh nahrávat na záznamové zařízení, a na něm má být důkaz, že vše proběhlo v pořádku. Sám zapisovatel se však k události s omluvou odmítl vyjádřit.

„Zmatky byly v sále již od počátku. Že tam někdo bude mít takové zařízení, nebylo ani avizované, a že někomu najednou dojdou baterie, to už je jeho problém. K tomu jsme ještě byli osočeni, že jsme to domluvili, bylo to nepříjemné. Pokud se však o schválení programu prokáže opak, námitku stáhneme,“ přiblížila Zvěřinová.

Zjištěna pravda

Záznamník s nahrávkou zasedání si nakonec od zapisovatele na místě vyžádala nově zvolená starostka Jarmila Novohradská. „Ze zasedání jsem rozpačitá, vůbec se mi to nelíbilo. Byla jsem přesvědčená, že program se schvaloval, což potvrdilo nás všech osm koaličních zastupitelů. Ostatních sedm v závěrečné diskuzi tvrdilo, že ne,“ divila se. Tato situace nastala, když se zpochybněním vystoupila v diskusi Marie Kubalíková (SNK). Přitom v inkriminovanou chvíli měli pro schválení programu zvednout ruku všichni.

„Spor měl nakonec rozhodnout zapisovatel. Ten prohlásil, že schvalování programu v zápise nemá, tak jsem se šla podívat. Většinu bodů však měl popsaných zmateně, proto jsem ho požádala, ať pustí nahrávku, ale zapisovatel tvrdil, že mu došly baterie, tudíž nic zaznamenáno není. Zařízení jsem si vzala, večer ho doma zprovoznila a zjistila jsem, že tam schvalování programu je včetně dotazu, kdo je pro, kdo proti a kdo se zdržel hlasování. Škoda jen, že se mi zařízení nepodařilo zprovoznit před sálem plným občanů.“ Zdá se, že záznam je klíčovým důkazem.

„Mrzí mě to, protože na funkci jsem kývla s tím, že v zastupitelstvu budu smírčím faktorem. Jsem si vědoma, že jsem získala až třetí nejvyšší počet hlasů a ani naše strana nedopadla úplně dobře, proto jsem nevedla žádná koaliční jednání, ale jedna strana mě oslovila, abych na funkci starostky kandidovala, a já jsem přikývla. Zároveň jsem získala i podporu dalšího politického subjektu. Koaliční většina je však velmi křehká. Po čtvrtečním jednání mám obavy, že práce zastupitelstva nebude příliš konstruktivní, přitom před námi leží úkol vyřešit řadu závazků, které obec momentálně má. Je třeba uhradit platbu za vybudování infrastruktury v nově vzniklé ulici Polnodvorská v hodnotě 15,5 milionu korun, není doplacený veřejný rozhlas, který navíc není zcela spolehlivý, je třeba doplatit koupi nemovitosti na náměstí, stavebníci z ulice Polnodvorská se dožadují zaplacení sankcí za nedodržení kolaudace a tak dál. Nové volební období obec začíná s úvěrem ve výši deset milionů, zbytek bude nutné hradit z vlastních zdrojů,“ nastínila Novohradská.

Byla to inscenace?

Události na čtvrtečním ustavujícím zasedání považuje nově zvolená starostka za účelově zinscenované. S nezávislými, za které v minulém období kandidoval i zmíněný zapisovatel, totiž měla její ODS problémy již dříve. Nesoulad se objevil i při letošních předvolebních jednáních. „Byli jsme přizváni Věcmi veřejnými na společné jednání s nezávislými, nebylo to nic příjemného. Bylo nutné bránit se slovním výpadům nezávislých, kteří nakonec sami jednání opustili,“ vzpomíná zvolená starostka.

Je evidentní, že zpochybnění schválení programu mohl kdokoliv předložit již v průběhu zasedání, ne až v jeho závěrečné části. Nicméně návrh usnesení z jednání byl v závěru schůze schválen, čímž byla potvrzena platnost volby.

Při jednání byla kritizována i volba druhého místostarosty, který bude ve své funkci uvolněn v souvislosti s připravovanou reorganizací úřadu, finančně tato změna nijak výrazně rozpočet městyse nezatíží, přemrštěná výše odměny, kterou uváděl zastupitel Fabián, neodpovídá prováděcímu předpisu, který upravuje pravidla vyplácení odměn pro uvolněné zastupitele.

Do funkce nejvyššího činitele Častolovic byla starostka za ODS zvolena nejtěsnější většinou, tedy osmi hlasy. Neuvolněným starostou se stal Jiří Václavík (Věci veřejné), uvolněným František Kunčar a zbývajícími v pětičlenné radě městyse se stali Antonín Podzimek (oba Sdružení VPM, NK) společně se Zdenkou Čestickou (VV). „Do své funkce jdu s určitými ideály a věřím, že postupně dojde k uklidnění a místo nesmyslného hašteření začneme řešit smysluplné věci, které povedou ke zlepšení všech oblastí života v Častolovicích,“ dodala starostka.

„Konečné výsledky musíme respektovat, ovšem jsme velmi zklamaní. Nepodařilo se nám ani stáhnout návrh na volbu dvou místostarostů, především uvolněného. Přesto všem voličům děkujeme, že nás podpořili i přímo v sále a dali nám najevo svůj souhlas. My musíme akceptovat nadpoloviční většinu,“ doplnila za nezávislé Alena Zvěřinová.

Našla se spojitost

K dění během čtvrtečního ustavujícího zasedání v Častolovicích se vyjádřil také Jiří Václavík (VV), jenž byl zvolen neuvolněným starostou. Ten uvedl,
že právě paní Kubalíková na ustavující schůzi častolovického zastupitelstva přednesla námitku týkající se údajného neschválení programu schůze. "Možnou spojitost vidím v tom, že je zaměstnána jako referent správního odboru Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, přičemž v nedávné minulosti se podobné problémy se schválením, či neschválením programu objevily, kromě jiných měst a obcí, údajně i u našich bezprostředních sousedů, o čemž dle mého mínění paní Kubalíková z titulu své práce zřejmě moc dobře ví. Je pouhou spekulací, zda její podnět vzešel spontánně, na základě vyhodnocení průběhu schůze, nebo se jednalo o účelovou inscenaci či předem připravený scénář opozice,“ řekl Jiří Václavík.
Dále doplnil: „Zapisovatel schůze M. Sršeň, bývalý člen uskupení Nezávislých a v podzimních volbách kandidát za SNK ED, měl bohužel veden zápis ze schůze značně chaoticky a nepřesně. Představitelé opozice se na konci schůze prostřednictvím zastupitele Fabiána pokusili do usnesení zanést bod, že program schůze nebyl schválen a řádně projednán. Já jsem vznesl protinávrh v opačném duchu. Ani o jednom z návrhů nebylo nakonec hlasováno, neboť ustanovení o projednání a schválení programu obsahoval již bod č. 4 vypracovaného usnesení, které bylo schváleno v poměru 8 ku 7.“⋌(ill)