Povodí Labe jako investor plánované víceúčelové vodní nádrže zde žádal o udělení výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin pro stavbu přehrady. Podobně jako u krajského úřadu ani tady neuspěl.

Správa CHKO preferuje jako protipovodňové opatření, šetrnější k životnímu prostředí, suchou nádrž, tedy hráz, zaplavovanou pouze při povodních. Stejný názor zastává i řada ekologických a nezávislých sdružení, jako například Český svaz ochránců přírody Jaro Jaroměř. „Naše a další sdružení, jak jsme již několikrát opakovali, mají zájem na konstruktivní debatě a na rychlém provedení protipovodňových opatření na řece Dědině, které se bude snažit, co nejvíce potlačit dopady na životní prostředí,“ uvedl nedávno pro Deník za Jaro Jarměř Martin Hanousek. Vyzval Povodí Labe s.p. ke spolupráci na přípravě variantního řešení protipovodňové ochrany ve formě suchého poldru a jeho úpravách, které dopad na přírodu a krajinu co nejvíce sníží.
Investor, Povodí Labe s. p., požádal CHKO o udělení výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin pro stavbu přehrady. Podle ředitele Správy CHKO Zdeňka Záliše jde o desítku ohrožených druhů: „Například mihuli potoční, čápa černého, ještěrku obecnou nebo brouka zdobence zelenavého,“ vyjmenoval jen některé druhy.

Výjimku CHKO nepovolilo, stejně jako krajský úřad, proti jehož rozhodnutí se investor okamžitě odvolal.

Místostarostka Dobrušky Blanka Čiháčková se přiklání naopak k variantě vodní nádrže. Za závažnější problém než jsou povodně považuje vysychání toku, což podle ní suchý poldr nevyřeší.

Tiskový mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek uvedl, že při realizaci projektu vodní nádrže by měla zatopená plocha 63,9 ha a ovlivněno by bylo kolem 700 metrů ze 42 km celkové délky toku: „Suchý poldr je variantou šetrnější k životnímu prostředí. Z hlediska vodohospodářského je však výhodnější víceúčelová vodní nádrž, která zabezpečí dotaci minimálních toků v obdobích sucha. Uvažujeme i o možnosti zřízení mokřadů nebo jiných náhradních biotopů,“ upřesnil Jirásek.

Vedoucí kanceláře generálního ředitele Povodí Labe Ladislav Merta potvrdil, že Povodí Labe se odvolává i proti rozhodnutí Správy CHKO Orlické hory.

IVA RŮŽIČKOVÁ