Stavba vodní nádrže Mělčany na řece Dědině jako protipovodňové opatření a také obrana proti vysychání toku zatím dostala stopku.

Dva veřejné zájmy

Odbor životního prostředí a zemědělství královéhradeckého Krajského úřadu (KÚ) zamítl žádost investora, státního podniku Povodí Labe, a neudělil mu výjimku ze zákazu chráněných druhů živočichů. Ta je nutná pro výstavbu vodní nádrže.

Krajský úřad při svém rozhodování vycházel z toho, že vedle sebe stojí dva veřejné zájmy. „Zájem vodohospodářský a zájem ochrany přírody. Přitom veřejný zájem na ochraně území a jeho obyvatel před povodněmi a snížení povodňových škod rovnocenně zajišťují obě varianty, tedy suchý poldr i projekt víceúčelové vodní nádrže,“ doplnil k rozhodnutí KÚ jeho mluvčí Imrich Dioszegi.

Odvolali se

Povodí Labe se proti verdiktu odvolalo na ministerstvo životního prostředí. „Rozpracováváme i druhou variantu suchý poldr,“ uvedl za Povodí Labe Václav Jirásek. Potvrdil, že ale musí počkat na výsledek odvolání.

Víceúčelovou vodní nádrž podporovalo město Dobruška spolu se šesti okolními obcemi, které proto uzavřely vloni dohodu. Proti se naopak stavěla občanská sdružení, která sdružují odborníky na životní prostředí, například Česká společnost ornitologická Praha, A Rocha nebo Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř. Sdružení navrhla variantu suchého poldru a připomínkovala řízení na kraji.

Stop pro vodní dílo, postaví suchý poldr?


Ochránci rozhodnutí kraje vítají a oceňují. Jeho členové jsou přesvědčeni, že suchý poldr oblast rovnocenně ochrání proti povodním a nezpůsobí tak razantní zásah v krajině, neohrozí chráněné druhy živočichů. “Naše a další sdružení mají zájem na debatě i na rychlém provedení protipovodňových opatření na řece Dědině,“ vyzývá za ČSOP JARO Martin Hanousek. Ochranáři byli podle Hanouska v minulosti odmítáni argumentem: My chceme vodní dílo, vy suchý poldr, není o čem jednat.

Mluvčí Povodí Václav Jirásek naopak uvádí, že očekávali, že s nimi ochranáři budou spolupracovat i na nádrži, a ne ji zásadně odmítat. „Ale jednání s nimi je pro nás vždycky přínosné,“ tvrdí nyní. „Pokud budou mít při dopracovávání poldru doporučující návrhy, jsme jim otevřeni. Velmi rád se s nimi sejdu, až bude definitivní řešení z ministerstva,“ slíbil Jirásek.

Dále upřesnil, že finance existují pro obě varianty: „Musíme respektovat všechna správní řízení. Jestliže z nich vyjde poldr, nebo nádrž, finance máme připravené z programu prevence před povodněmi.“ Vysvětlil, že území figuruje v plánu hlavních povodní a ve velkém územním celku jako lokalita protipovodňové ochrany. Proto se z jednoho dotačního titulu může financovat jak vodní dílo, tak suchý poldr.

„Asi to necháme být, nechceme nic zdržovat,“ konstatovala dobrušská místostarostka Blanka Čiháčková. Rozhodnutí kraje vnímá jako ztrátu. „Nemyslím, že by přišla stejná povodeň jako před deseti lety. Ale tok vysychá. Pokud dojde k havárii, jako se stalo v cukrovaru v Českém Meziříčí, chybí voda, aby se tok vymyl přirozenou cestou. Toho se obáváme se zástupci obcí, se kterými jsme podepsali dohodu,“ argumentuje. A pokud bude suchý poldr? „Aspoň něco,“ míní Čiháčková s dodatkem, že počkají na jednání Povodí Labe.

 

Vodní nádrž by poškodila chráněné druhy

čáp bílý, čmelák, jestřáb lesní, koroptev polní, krkavec velký, lejsek šedý, otakárek fenyklový, ropucha obecná, rorýs obecný, vlaštovka obecná, užovka obojková, mravenec, hnízdění ledňáčka říčního a mnohé další.