Jinak o dotace na stavbu mohou všichni přijít. Starostové spolu s Povodím Labe prosazují vodní nádrž, jejíž plocha by měla 17,4 hektarů, dlouhá by byla osm set metrů, což je v podstatě širší řeka. Ekologové kvůli unikátnosti krajiny chtějí jako protipovodňové opatření pouze suchý poldr. Obě strany mají řadu argumentů, proč právě jimi vybraná varianta je ta lepší. Na středeční schůzce starostů šesti obcí, kde teče Dědina, a byly postiženy ničivou povodní v rocce 1998, došlo i na otázku vykoupení pozemků. „Podle posledních informací by v tomto směru neměl být problém. Nyní zbývá pouze jeden jediný pozemek, kde se nepodařilo jednat s majitelem. Je totiž dlouhodobě v zahraničí. Určité varianty tu však jsou,“ sdělil Petr Tojnar, starosta Dobrušky.