Na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií (SPŠel•it) v Dobrušce završilo letos studium 56 žáků ve třech maturitních třídách. Prezentovali své znalosti, dovednosti, zralost, připravenost na život i na svoji další profesní kariéru, kterou si budou budovat jako odborníci ve svém oboru.

Řada z nich bude pokračovat na vysokých školách technického zaměření nebo se věnovat studiu informačních technologií či ekonomiky a managementu a rozšíří později řady absolventů, kteří zastávají významné a důležité pozice.

Uznávaný certifikát a cenný Europass

Školu opouštěli s maturitním vysvědčením v kapse, úsměvem na tváři, vzpomínkami a hezkým pocitem, že se jim právě podařilo odměnit sebe i své rodiče a blízké.

Žáci školy, kteří v průběhu studia úspěšně absolvovali síťovou akademii CISCO, získali mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti počítačových sítí, který jim může usnadnit uplatnění v této oblasti. Také letos si všichni studenti odnášejí Europass, objasňující informace obsažené v oficiálním osvědčení, aby byly lépe srozumitelné pro zaměstnavatele a instituce mimo naši zemi, a tak se jim otvírají dveře pro práci i studium v zahraničí.

Mezi maturanty je letos kromě absolventů tradičního oboru elektrotechnika také 43 studentů oboru informační technologie, který se začal na škole vyučovat před sedmi lety. Po zdárném složení maturity tedy budeme opět čekat na zprávy o zdárném uplatnění v praxi i o úspěších při dalším studiu.

Škola nadále se dvanácti třídami

Ve škole bude i v dalších letech stabilní prostředí s dvanácti třídami a budeme i nadále žákům základních škol nabízet zajímavé a perspektivní studijní obory, aby se mohli po čtyřech letech studia úspěšně ucházet o odbornou práci v technických a ekonomických oborech nebo o další studium na technických i jiných školách.

Nabídka školy pokrývá spektrum elektrotechniky a informačních technologií, a to od zaměření na počítačové řídicí systémy, které podporují velké elektrotechnické firmy v regionu, přes zaměření na aplikace počítačů a správu sítí, oblíbené chlapci, jejichž cílem je stát se IT specialistou, až po zaměření na aplikační software a multimédia, kde studují i dívky.

Oživení zájmu o obor elektrotechnika

Letošní maturanty ve škole nahradí od září studenti, kteří byli nově přijati ke studiu v prvním ročníku. Kromě již tradičního zájmu o studium informačních technologií je letošní rok již čtvrtým, kdy jsme zaznamenali výrazné oživení zájmu o obor elektrotechnika, po jehož absolventech je na trhu práce velká poptávka, a budeme proto nabízet odpovídající počet míst pro zájemce o jeho studium.

V poslední době došlo ve škole i k řadě významných pozitivních změn. Žáci mají k dispozici rekonstruovanou tělocvičnu a další nově vybudovanou učebnu s moderní výpočetní technikou, využívají i notebooky při interaktivní výuce v rámci realizace projektu z prostředků EU. Škola rozšířila spolupráci s řadou firem z technické praxe, získala pro výuku odborníky s praktickými zkušenostmi a je prohlubována spolupráce s oborově příbuznými vysokými školami v regionu. Výsledkem účasti studentů v projektech i tvůrčí práce při výuce multimédií je vytvoření sady výchovných videoklipů.

Modernizace vybavení laboratoří

V rámci mezinárodní spolupráce se studenti účastní také výjezdů do škol v zahraničí. Postupná modernizace je dobře patrná na vybavení prostor dílen a laboratoří pro odbornou výuku, pracovišť pro laboratorní měření a další elektrotechnické práce. Škola navíc inovované prostory a vybavení používá i pro zájmovou činnost žáků základních škol z Dobrušky a okolních obcí. Stranou pozornosti nezůstalo ani vybavení pro výuku počítačových sítí, kde škola funguje jako lokální akademie Cisco, a také pro výuku multimédií, která je náročná na techniku, zpracování a ukládání velkého objemu multimediálních dat. Škola se tím zase o krok přiblížila moderním technologiím, se kterými se naši absolventi budou potkávat v praxi.

Pravidelné dny otevřených dveří

Změny ve škole neunikly ani pozornosti a zájmu veřejnosti z Dobrušky, okolních obcí i vzdálenějších lokalit regionu. Při pravidelně pořádaných dnech otevřených dveří mají návštěvníci možnost prohlédnout si prostory školy i vybavení pro výuku. Této příležitosti využívají hlavně zájemci o studium se svými rodiči, kteří se navíc podrobně seznámí s nabídkou jednotlivých studijních oborů. Školu navštěvují také někteří absolventi, kteří se mohou pochlubit svými dalšími úspěchy, a také porovnat, co se na škole od jejich odchodu změnilo.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška má dlouhou tradici a je nedílnou součástí školství ve městě i v regionu. Přejeme škole i do budoucna, aby nadále zůstala uznávaným centrem odbornosti a vzdělanosti v celé oblasti.

Milan Maršík