Nad Husovým sborem se nachází Základní škola Masarykova, postavená na místě tehdejšího „rejdiště pro děti” (tak je uvedeno na historické mapě). Budova vznikla v roce 1905 pod názvem Měšťanské školy chlapecké podle plánů Karla Čermáka. Žákem této školy (tehdy ZŠ Leninova) byl také olympionik Roman Šebrle Nynější název je Základní škola Masarykova. Málokdo už dnes ví, že v průčelí jsou reliéfní portréty Františka Palackého, F. L. Riegera, Pavla Josefa Šafaříka a rychnovského rodáka Františka Martina Pelcla, a že bustu J. A. Komenského nad vchodem vytesal podle návrhu Stanislava Suchardy rychnovský kamenosochař Karel Michálek.

Čtěte také: Nádraží už s voly nemá nic společného