Místní akční skupina Nad Orlicí skončila mezi prvními dle kvality předloženého záměru.

První zářijový víkend vybrala Hodnotitelská komise Ministerstva zemědělství 24 MAS k provádění nejúspěšnější metody investování prostředků. „MAS nad Orlicí skončila mezi prvními dle kvality předloženého záměru. Společnou strategii tvořila pro území Třebechovicka, Týnišťska, Kostelecka a Choceňska. Zároveň byla jedinou z celého Rychnovska, která záměr předkládala,“ uvedl manažer Petr Kulíšek.

Činnost skupiny spočívá v tom, že lze úspěšnými strategiemi přivést do svých venkovských regionů další aktivity a finance z fondů Evropské unie. „Stále je možné se k nám připojit a ovlivnit, kam finance budou směřovat,“ připomenul Petr Kulíšek.

V současné době skupina čítá na čtyřicet subjektů z řad obcí a neziskových organizací. „Do MAS jsme se přihlásili v jejich prvopočátcích. Účastnili jsme se několika společných setkání a podle pokynů zpracovali svou vlastní strategii a návrhy. Nyní čekáme, co z toho všeho vzejde a jaké to bude mít výstupy,“ komentovali své členství ve skupině někteří z vybraných soukromých podnikatelů.

Zájemci, kteří chtějí své záměry a projekty v programu LEADER předkládat, mají čas do tohoto čtvrtka.

Místní akční skupiny pro program LEADER pokrývají svou činností už velkou část česka a chystají se úspěšnými strategiemi přivést do svých venkovských regionů další aktivity a finance z fondů EU. Jen vKrálovéhradeckém kraji je nyní aktivních 14 MAS, přitom skupiny vOrlických horách již mají delší zkušenosti srealizací metody LEADER. Královéhradecký kraj patří vtomto kole mezi úspěšná území spůsobností MAS, zšesti přihlášených uspěly čtyři.

MAS NAD ORLICÍ má ambice spojit aktivní podnikatele, neziskové organizace a obecní samosprávy venkova kolem Orlice od Chocně a Kostelce nad Orlicí po Třebechovice pod Orebem. Zájemci o činnost MAS nebo formulaci Strategie z řad podnikatelů, zemědělců, spolků, obcí se mohou nadále zapojit aniž by dosud byli členy. MAS je otevřená dalším zájemcům o rozvoj venkova.