Malým samoobsluhám ve městě by konkuroval další obchodní řetězec. Občané další podobnou službu vítají.

Koželužna přestala fungovat během devadesátých let minulého století. Firma Jiruška a synové byla svého času největší továrnou v regionu. Nyní se celá zbourá. „Oslovil nás jistý obchodní řetězec, že by měl zájem postavit zde svou prodejnu. Je to však pouze záměr, o kterém se mluvilo. Nic zatím není jasné,“ uvedl starosta Týniště Jaroslav Matička.

V současnosti ve městě chybí konkurence a ze strany občanů jsou další podobné obchodní služby vítány.

„Mít dva markety je rozhodně lepší, než když jdu do malé samoobsluhy ve městě, neseženu v nich to, co potřebuju,“ uvedl týnišťský občan Jakub Samek. „Staví se tu Plus diskont. Další obchodní market bych uvítal a vůbec si nemyslím, že by to bylo zbytečné. Celá strana směrem k Pardubicím a Borohrádku by ho jistě také vítala, protože poblíž tu nic není,“ míní občan Ludvík Nuska.

Že by byl druhý market ve městě nadbytečný, si nemyslí ani starosta Matička. „Týniště je dobře situované pro podobné věci. Nachází se na hlavním silničním tahu na Hradec Králové, kde je velký provoz. Občané tu dlouhou dobu trpěli tímto nedostatkem a za objemnějšími nákupy dojížděli právě do Hradce nebo jiných větších měst,“ sdělil Jaroslav Matička.