Jako každoročně byla naším milým hostem paní Jarkovská, která také byla členkou poroty. Letos si přivedla posilu pana Marka Nágla, který je leader kapely Fantasy.

Začínala soutěž. Nejdříve vystupovali naši nejmladší prvňáci. Atmosféra byla tak přátelská, že ani ti, co vystupovali poprvé, neměli trému. Nebylo žáka, který by odmítl vystoupit. Dokonce zazpívala i úplně nová žákyně, která byla ve škole teprve druhý den, Monika Martincová.

Porota, sestávající z učitelského sboru měla velice obtížnou práci, protože tam, kde chyběl sluch, nebo kde byl nevýrazný hlas, určitě nechyběla chuť a snaha.

Po soutěži, než se spočítaly body, zpívali a hráli k poslechu i do tance paní Jarkovská a pan Nágl.

Chvilka napětí vyhodnocení. Z každé třídy byli vyhodnoceni 3 žáci první, druhé a třetí místo. Samozřejmě byli vyhodnoceni tři nejlepší zpěváci z naší školy. Těmi byli: Na prvním místě skončil Radim Kameník, druhý byl Rostík Tomek a třetí Terezka Haferová.

Za pracovníky ZŠ a PŠ Kolowratská, RK, Viera Filová