Nově vznikne jen jedno pracoviště s jedním vedoucím. Změnu už na svém pondělním zasedání schválili jednohlasně zastupitelé. „Nikdo neměl k záměru žádné připomínky ani dotazy. Z řad veřejnosti zazněl naopak souhlasný názor, že se jedná o dobrý krok," uvedl starosta Dobrušky Petr Tojnar.

Zájemců hned několik

V tuto chvíli už město vhodného kandidáta na pozici vedoucího Kulturních a sportovních zařízení Města Dobrušky hledá. „Přihlásilo se hned několik zájemců. Ve čtvrtek a v pátek se uskuteční přijímací pohovory," doplnil starosta.

Radnice se rozhodla pro sloučení poté, co došlo k jednání s místními Sokoly o výpůjčce sokolovny. O její provoz se nyní stará město.

Smlouvu uzavřela radnice koncem listopadu a od 1. prosince se stala provozovatelem sokolovny.

„Smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, protože obě strany mají zájem na tom, aby sokolovna fungovala a nechátrala. Vzhledem k tomu, že z historického hlediska je sokolovna velmi cennou stavbou, tak máme zájem na tom, aby tady zůstala, aby nás přežila," objasnil už před časem starosta Dobrušky Petr Tojnar.

V té době také začaly úvahy o sloučení obou funkcí.  Sokolovna se totiž stane nejen místem, kde se budou konat sportovní akce, ale i ty kulturní a v tu chvíli by se o ni „dělili" dva vedoucí. „Přijde nám to jako zbytečné a nesmyslné, a proto jsme začali připravovat záměr sloučení. Pro zaměstnance se ale nic nezmění," podotkl Petr Tojnar.

Ani počet pracovníků se od ledna nijak nezvýší. Nový vedoucí totiž nastoupí namísto vedoucí kultury Lenky Bendzové, jež už před časem odešla na rodičovskou dovolenou.

První rok více výdajů než příjmů

Přestože nebude město muset vynaložit peníze navíc v případě zaměstnanců, určité navýšení výdajů výpůjčka sokolovny přinese.

„Víme, že v prvním roce provozu to pro nás bude znamenat určitou ztrátu a finance na provoz určitě převýší příjmy z pronájmu prostor," objasnil starosta města.

Od prosince totiž město platí správce, veškeré energie a opravy s tím, že větší investice budou realizovány po dohodě s TJ Sokol, který zůstává i nadále provozovatelem asfaltového hřiště na národní házenou nacházejícího se v areálu za budovou.

„Chceme dění v sokolovně  oživit a navázat tak na dřívější tradici. Jednou z prvních akcí bude loutkové divadlo v prostorách loutkové scény," dodal starosta Petr Tojnar.

To, že jednání o zapůjčení prostor byla vzájemná a že jde o krok, který může Sokolu pomoci potvrzuje i jeho představitel.

„Vedení jednoty od loňského roku, po vzoru jiných jednot v republice, velmi usilovalo o to, aby se významným partnerem v řešení budoucnosti sokolovny stalo město Dobruška. Cíl byl jasný, najít společné řešení k celoročnímu provozu, aby tato budova nechátrala, ale nadále sloužila všem dobrušským občanům, jak tomu bývalo desítky let v minulosti," řekl Jiří Bednář, jednatel dobrušských Sokolů.
Do budoucna Sokolové věří, že by  z výpůjčky mohla vzniknout nájemní smlouva na více než deset let.

• Budova čp. 585 v Opočenské ulici v Dobrušce byla postavena podle plánů prof. arch. Jana Kotěry.

• Ty upravil jeho spolupracovník a žák v jedné osobě architekt Ladislav Machoň z Prahy.

• Základní kámen byl položen již 20. června 1926.

• Hned v následujícím roce, tedy 1927 se uskutečnilo slavnostní otevření.

⋌(sir, ehl)