Podíl vlastníka na nákladech přitom činí minimálně 20 procent. Pro správní území obce Dobruška, obce s rozšířenou působností, bude rozdělena částka 352 tisíc korun.

Žádosti je třeba podat na Městský úřad Dobruška na odbor rozvoje města na aktuálním formuláři, který je k dispozici na stránkách ministerstva kultury jako příloha „Zásad Programu ORP“, a to všemi povinnými přílohami.