Radní města chtějí rozšířit kamerový systém a zajímají se přitom, co si myslí obyvatelé Kostelce. Mimo jiné se dotazují, jestli by mělo kamer podle občanů přibýt a jestli se cítí být dobře informovaní o kamerové situaci. Poslední otázka nabízí i možnost vyjádřit náklonnost ke kamerám v okolí bydliště dotazovaného.

Michaela Střížová