Starostkou byla zvolena Eva Stojková z vítězného uskupení Občané pro Olešnici, která v komunálních volbách získala i největší počet hlasů ze všech kandidátů.

Obec má dva místostarosty, těchto funkcí se ujali Josef Sedláček (Občané pro Olešnici) a Luboš Jelen (Sdružení nezávislých kandidátů - Za lepší Olešnici).

Starostka Eva Stojková bude zároveň zástupkyní obce v Euroregionu Glacensis.