Chráněná krajinná oblast Orlické hory (CHKO OH) s investorem projektu areálu (o délce přibližně patnáct set metrů) konzultuje podobu vleku tak, aby došlo ke kompromisu na obou stranách. Jde o katastrálním území Jadrná a Velký Uhřínov.

„Na tomto projektu se pracuje již osm let,“ potvrdil starosta obce Orlické Záhoří Vojtěch Špinler. „V tuto chvíli čekáme na vyjádření orgánů státní správy,“ řekl o současné fázi projektu Špinler. Záměr je tedy nyní v procesu přípravy a schvalování. „Skiareál bude mít významný vliv na zimní turistiku v Orlických horách, poněvadž se počítá s výstavbou parkoviště pro lyžaře, užívající upravované běžecké tratě,“ demonstruje starosta Špinler důležitost projektu pro tuto oblast – dosud totiž v Orlických horách není parkoviště, které by bylo oficiálně k dispozici. Obec počítá s tím, že zde bude parkování bezplatné.
„Plánovaná sjezdovka má být na chráněném krajinném území, kde se nachází chráněné prameniště,“ upozorňuje Jan Židlický, který kriticky připomínkoval schvalování změn územního plánu v roce 2008 a který je vlastníkem chalupy v blízkosti budoucího průseku s vlekem a přilehlými stavbami na severním hřbetu směrem na Polsko. Jan Židlický je členem občanského sdružení RadhaRaman, které se zabývá podporou kultury a ochranou přírody.

Chřástal na zimu odlétá

Dle vedoucího CHKO OH Davida Rešla jde o území druhé a třetí zóny CHKO. „Jde o louky v Ptačí oblasti Orlické Záhoří, vyhlášené v rámci Natury 2000, a část lesa. Předmětem ochrany je ohrožený druh chřástal polní, který má na zdejších loukách a pastvinách 20 až 25 hnízdišť,“ řekl David Rešl. „V roce 2006 proběhlo hodnocení vlivu záměru na Ptačí oblast Orlické Záhoří, které zpracovala autorizovaná osoba, ze kterého vyplývá omezení stavebních činností v období hnízdění chřástala polního,“ konkretizoval dále Rešl. Touto osobou byl Ivo Machar, přičemž autorizaci uděluje Ministerstvo životního prostředí. Vzhledem k tomu, že chřástal polní je tažný druh a na zimu od nás odlétá, samotný provoz zimního sportoviště jeho hnízdění nemůže ohrozit.
„V současnosti projektant jako zástupce investora s námi konzultuje dílčí části záměru a chystá dokumentaci k hodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), kterým musí tento projekt projít a do kterého se může zapojit i veřejnost,“ popsal vývoj dalšího dění David Rešl.

Je projekt zimního sportoviště v Orlickém Záhoří stavbou ve veřejném zájmu? Diskutujte zde