K nápisu
Zvon, který je dílem zvonaře Václava Faráře z Hradce Králové, má u horního okraje nápis sevřený dvojicemi linek, přičemž u té dolní jsou zavěšeny palmety. Jeho slova, provedená kapitálou a oddělená liliemi, dávají větu: lilie LETA lilie PANE lilie M lilie D lilie LXI lilie TENTO lilie ZWON lilie GEST lilie DYELAN lilie KECZTY lilie CHWALE lilie PANV lilie. Dokončení nápisu následuje na dalším řádku, v podobě: lilie BOHV lilie. Všechna písmena mají stejnou velikost, první L je zdobné a pro ty lilie se mezi slovy KE CTI A CHVÁLE to A nevešlo i přesto, že se zvonař snažil ušetřit pro ně místo spojením slov KE CTI ve slovo jedno. Ale místo toho A není čárka, nýbrž jen ta lilie.

K váze
V roce 1850 lukavický farář ve svém německy a kurentkou psaném zápise do farní kroniky uvádí, že zvon z roku 1561 váží 18 centnéřů. Ta míra se, podle místa, používala v sedmi váhách v rozmezí 40,55 až 61,6 kg. V původním textu Minulosti Lukavice jsem předpokládal, že v zápise jde o centnéř staročeský, který měl 61,6 kg. Pak jsem tento údaj opravil na centnéř polský o 40,55 kg. Jenže když byl ten zvon v rámci jeho pootočení v září 2014 bez nosníku a srdce zvážen, měl jen 476,2 kg. (Samotné srdce vážilo 57 či 58 kg,) Farářovu údaji tedy nejvíce odpovídá centnéř biblický o váze 58 kg, ale jen v případě, že i u něj šlo o váhu zvonu bez srdce, navíc uvedenou s 18 centnéři místo 8. Miloš Pátek

„Finanční prostředky na opravu jsme podílem získali z dotačního programu ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2014 a podílem z vlastních finančních prostředků, které plynou od lidí, kteří kostel navštěvují nejen při kulturních akcích, jež v něm pořádáme," prozradila Kateřina Hermanová, která se o osud kostela stará spolu s dalšími lidmi.

Opravu provedl zvonař Michal Votruba z Myslkovic u Soběslavi. Možná mladý věkem, ale rozhodně zkušený řemeslník, který opravu prováděl za součinnosti s památkáři a kampanologem.

Protože se na zvon několik desítek let prakticky nezvonilo, bylo třeba provést jeho celkovou údržbu.
„Po staletích také došlo k výtlukům úderového věnce zvonu, kdy navíc bylo zjištěno, že srdce zvonu bylo nepravidelné na jeho severní straně. Po důkladné prohlídce zvonu a podrobných měřeních byl v květnu letošního roku svěšen," poznamenává Kateřina Hermanová.
Následovalo kompletní rozebrání zvonového zařízení zavěšení zvonu. Zvon zůstal stát ve zvonici kostela, jeho zařízení si zvonař odvezl do své dílny, kde pracoval na jeho opravě.

„Dne 30. září došlo k finálním úpravám zvonu na místě samém a jeho opětovnému zavěšení. Zvon byl nejdříve očištěn a poté dostal povrchovou úpravu v podobě parafínového oleje," popisuje Kateřina Hermanová.
Veškeré kování závěsné hlavy a zvonicí páky bylo nutné vyrobit znovu pomocí kovářských a zámečnických technik, kdy samozřejmě zůstalo zachováno kompletní tvarosloví kování.

„Zvon bylo, s ohledem na výtluky v úderovém věnci, nutné pootočit, a proto došlo i k předlabání původní dubové hlavy zavěšení. Do zvonu byl umístěn šarnýr, který umožnuje otočení zvonu a zavěšení srdce na nový kožený řemen z hověziny," říká Kateřina Hermanová.
Poté byl zvon na nově vykovaném háku zatažen svou korunou do dubové hlavy, ta byla stažena třmeny a celkové „ustrojena" do původní podoby. Následovalo vytažení zvonu a jeho zavěšení do zvonové stolice ve věži kostela.

Po umístění zvonu bylo zavěšeno jeho srdce na šarnýr a provedena zkouška.
„Vzhledem k tomu, že se nepodařilo odstranit problém s nepravidelností tlukotu srdce, po dohodě s památkáři bylo původní historické srdce nahrazeno srdcem mladším a tvarově delším, které odpovídalo našemu zvonu a odstranilo technický problém tak, že nyní při zvonění bije pravidelně na obě strany," podotýká Kateřina Hermanová.

Srdce zvonu získali z kostela v Bosni u Mnichova Hradiště, kde zůstalo poté, kdy tamější zvon zrekvírovali pro válečné účely.
Nutno dodat, že i v kostele v Lukavici se kdysi nacházelo více zvonů. „Zvon z roku 1561, který se dochoval do dneška a právě jsme ho opravili, poté malý zvonek v sakristii.
V kostele pak býval i zvon z roku 1739, dále zvon umíráček a ještě v sanktusové věži malý zvon, takzvaný sanktusovník. Bohužel poslední tři zmíněné zvony byly za první a druhé světové války zrekvírovány (roztaveny) pro válečné účely," vypráví Kateřina Hermanová.
V neděli 19. října se koná slavnostní mše v lukavickém kostele. Po jejím skončení si lidé budou moci prohlédnout malý zvonek v sakristii a na věži kostela opravený zvon z roku 1561. „Zvon budeme používat a zvonit na něj pravidelně každých čtrnáct dní před bohoslužbou. Zvonění jsme zachovali ruční, tudíž máme i dva zvoníky, kteří se budou moci střídat," dodává Kateřina Hermanová.

Od 19. října do Vánoc bude v kostele k vidění výstava starých součástek kování zavěšení zvonu, historického srdce zvonu, dubové hlavy zvonu z r. 1739 a fotografie spolu s technickou zprávou o opravě zvonu a zvonového zařízení. Kostel je otevřen každých čtrnáct dní v neděli při mši.
Lidé se už teď můžou těšit na Mikulášský koncert, který se koná 6. prosince v 17 hodin a vystoupí na něm ženský pěvecký sbor Vlasta z Dobrušky, a na půlnoční bohoslužbu na Štedrý den od 23 hodin. ⋌(zr)