Výborný diplomat, statečný bojovník ve válečných konfliktech, lid mu vyčítal, že je stále v cizině. Historie je často plná dohadů, ale jisté je, že letošní výročí je kulaté. Rovných 700 let uplynulo od usednutí Lucemburků na český trůn.

Den Lucemburska

Výjimečný mezinárodní projekt Den Lucemburska ve FHK připravila Filharmonie Hradec Králové, do oslav zařadila i návštěvu Opočna. V úterý město přivítalo velvyslance Lucemburského velkovévodství Jeana Faltze. „Delegace byla ohlášena na 15.15 hodin, měli jsme se sejít před zámkem. Ne vždy jsou určené časy dodrženy, návštěva z Lucemburska byla přesná. Při krátkých programech (byla plánovaná hodina) je to důležité, přispívá to k příjemné atmosféře, kdy žádná ze stran nesleduje hodinky, ale může se plně soustředit na setkání,“ ocenil organizaci starosta Opočna Štěpán Jelínek, který delegaci přivítal a seznámil ji s historií města.

Zámek

Proč právě Opočno? „Každé druhé městečko v Lucembursku je známé nějakým hradem či zámkem, velvyslanec měl zájem podívat se na některý zámek u nás. Rozhodli jsme se pro opočenský, volili jsme dobře. Velmi se mu líbil. Architektura, rozloha i expozice. Asi nejvíc ho okouzlil rytířský sál,“ sděluje koordinátor celé akce Miloš Szabo.

Jeho slova potvrzuje i správkyně depozitářů Štefánia Jiráková a průvodkyně Lucie Křižáková. „Ano, rytířský sál ho nadchl, ale pozorně sledoval celý čtyřicetiminutový výklad. Velmi ho zaujal deskový obraz, na kterém byla v roce 1991 objevena zamalovaná klečící postava, díky tomuto objevu se začalo uvažovat o možném autorství Hieronyma Bosche. Velvyslanec si nechal si vyprávět historii několikaletého prokazování autorství. A vystupování?
Příjemný, milý, skromný. Kéž by takoví byli všichni návštěvníci,“ vzpomíná na okamžiky, kdy prováděla lucemburského velvyslance, Lucie Křižáková.

(dm)